skip to Main Content

Hanke on päättynyt 30.11.2020. Sivustoa ei enää päivitetä.

Palvelumuotoilijat sparraavat yritysten sekä tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden välistä yhteiskehittämistä Espoossa

Tulevaisuuden Älykkäät Oppimisympäristöt -hankkeessa Espoon osahankkeen tavoitteena on rakentaa inspiroivia, oppimisen iloa synnyttäviä kokeiluja ja innovaatioita yhteistyössä yritysten sekä tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden kanssa. LINK Design and Developmentin palvelumuotoilijat toimivat hankkeessa integraattorina eri toimijoiden välillä ja sparraavat yrityksiä palvelumuotoilun hyödyntämisessä osana kokeiluiden toteutusta.

Palvelumuotoilusta tukea tuote- ja palvelukehityksen elinkaaren eri vaiheissa

Palvelumuotoilu tarjoaa käyttäjälähtöisen näkökulman kokeilujen suunnitteluun ja toteutukseen. LINKin palvelumuotoilijat auttavat yrityksiä kokeiluiden fasilitoinnissa, menetelmävalinnoissa ja sopivien työkalujen hyödyntämisessä. Yritykset voivat osallistua oikeissa käyttöympäristöissä järjestettäviin kokeiluihin laaja-alaisesti tuotekehityksensä elinkaaren eri vaiheissa.

Varhaisessa vaiheessa kokeilut ovat kestoltaan lyhyitä ja niiden avulla yritykset voivat testata tai löytää uusia ideoita ja inspiraatiota tuotekehityksensä tueksi nopeasti. Pidemmälle kehitettyjä tuote- tai palveluprototyyppejä voidaan puolestaan validoida ja jatkokehittää edelleen yhdessä oikeiden käyttäjien kanssa. Elinkaaren aikaisempien vaiheiden kokeilujen luonteeseen kuuluu epävarmuus. Toisaalta tämä on otollinen vaihe testata tuotetta tai palvelua, koska tässä vaiheessa tuotekehityksen suuntaa on vielä helppo muuttaa ja tuotekehityksen kustannukset ovat maltillisempia.

Pidempikestoisten MVP*-tuotteiden ja -palveluiden kokeilujaksojen avulla saadaan syvempi ymmärrys tuotteen todellisesta käytöstä ja hyödyistä. Samalla saadaan todistettua tuotteen toimivuus ja validoitua yrityksen liiketoiminta- ja ansaintamallia sekä todennettua valmiutta markkinoille.

Palvelumuotoilijat integraattorin roolissa ja parhaiden käytäntöjen mallintajana

Palvelumuotoilijat toimivat Espoon kaupungin kumppanina hankkeen toiminnan kehittämisessä ja tulosten läpinäkyväksi tekemisessä. Kokeiluiden pohjalta kerätyn tiedon ja kokemusten avulla palvelumuotoilijat mallintavat kokeiluista monistettavia prosesseja. Hankkeen aikana etsitään lisäksi parhaita kanavia kokemusten jakamiseksi ja mallien tehokkaaksi hyödyntämiseksi myös muissa kaupungeissa ja tulevissa kokeiluissa.

Tule kehittämään Tulevaisuuden Älykkäitä Oppimisympäristöjä kanssamme!

 

Kirjoittajat työskentelevät LINK Design and Developmentissa, joka on Espoon kaupungin palvelumuotoilun puitesopimuskumppani.

*) Minimum Viable Product, tuotekehityksen ensimmäinen toimiva versio

 

Back To Top