skip to Main Content

Hanke on päättynyt 30.11.2020. Sivustoa ei enää päivitetä.

Tervetuloa Yhteiskehittämään Espoon Oppimisympäristöjen Kanssa Syksyllä 2019!

Espoon oppimisympäristöt kutsuvat yritykset mukaan yhteiskehittämään syksyllä 2019!

Yhteistyön tavoitteena on kehittää oppimista ja yritysten kasvua edistäviä digitaalisia ja fyysisiä tuotteita, oppimisympäristöihin liittyviä ratkaisuja sekä koulutuspalveluita ja oppimateriaaleja. Yhteiskehittämisen kokeilut oppimisympäristöjen kanssa alkavat syyslukukaudella 2019.

Olemme listanneet oppimisympäristöistämme nousseita haasteita ja jakaneet ne viiden teeman alle. Yhteiskehittämistä tehdään kaikissa Espoon oppimisympäristöissä (varhaiskasvatus, koulut, nuorisopalvelut, museot, kirjastot, tilapalvelut).

Jokaisen teeman alla on esimerkkejä mahdollisista kokeiluista, mutta myös muunlaiset ehdotukset ovat tervetulleita. Ratkaisut voivat olla valmiita tuotteita ja palveluita, mutta yhtä hyvin myös ideoita ja konsepteja kehitettäväksi yhdessä oppimisympäristön käyttäjien kanssa.

Teemat

1. Digitaalisuus, tekoäly, pelillisyys: Oppimisen iloa ja oivaltamista

Tavoitteena on löytää ratkaisuja oppimisen suunnitteluun ja oppimisen näkyväksi tekemiseen sekä opetushenkilökunnan osaamisen päivittämiseen ja tukemiseen. Esimerkiksi

 • Kuinka teknologiat kuten AR, VR ja MR voivat lisätä ja tukea oppimista ja oivaltamista?
 • Kuinka yläkoululaisten oppimisen ilo säilytetään?
 • Henkilöstön osaamisen kehittäminen: palvelukokonaisuus ja yhteinen materiaalipankki
 • Opetuksen suunnittelun sähköinen työkalu ja pedagoginen dokumentointi

2. Kestävä kehitys: Kuinka oppimisympäristöt ja niiden toimintakulttuuri voivat vastata nuorten huoleen ympäristön tilasta?

Tavoitteena on löytää keinoja, joiden avulla voidaan vastata nuorten huoleen ilmastonmuutokseen liittyvissä kysymyksissä ja kannustaa oppijoita toimimaan ympäristötietoisemmin. Esimerkiksi

 • Miten oppimisympäristöissä voidaan lisätä tietoa ympäristöasioista ja nuorten vaikutusmahdollisuuksia niihin liittyen?
 • Pienten tekojen konkretisoiminen näkyväksi
 • Kiinteistötietojen tuominen näkyväksi ja oppilaiden käyttöön ikäryhmät huomioiden

3. Tilahallinnan uudet ratkaisut oppimisympäristöissä: Kuinka virtuaaliset ja fyysiset tilat saadaan toimimaan yhdessä uusissa sekä nykyisissä tiloissa?

Tavoitteena on mahdollistaa oppimisympäristöjen tilojen tehokkaampi käyttö ja helppo muuntelu eri käyttötarkoituksia varten sekä eri sidosryhmien osallistaminen tilatarpeiden määrittelyyn. Esimerkiksi

 • Resurssivarausjärjestelmä, jonka kautta kaikki tilavarauksiin liittyvät asiat saataisiin hoidettua
 • Ratkaisut oppimisympäristöjen virtuaaliseen suunnitteluun
 • Virtuaalinen kirjastotila, joka vastaa fyysistä kirjastotilaa

4. Koko kaupunki oppimisympäristönä: Kuinka oppimista ja uuden oivaltamista tuetaan oppimisympäristöillä?

Tavoitteena jatkuva oppiminen ja oppimisympäristöjen välinen yhteistyö kaiken ikäisiä kuntalaisia osallistamalla. Esimerkiksi

 • Maker-kulttuurin tukeminen ja vahvistaminen koko kaupungissa
 • Oppimisympäristöt, joissa vietetty vapaa-aika/oppitunti on viihdyttävä ja oivalluksia herättävä, laadukkaasti ja uutta teknologiaa perustellusti hyödyntävä
 • Kulttuuriympäristön tuominen lähelle ja kiinnostavaksi, historia eläväksi myös muualla kuin aidoilla tapahtumapaikoilla
 • Kaupungin ja järjestöjen välisen yhteistyön tukeminen ja vahvistaminen

5. Ketterät ratkaisut oppimisen ja osaamisen tukemiseen: Kuinka yhdenvertaisuuden toteutumista voidaan edistää oppimisympäristöissä?

Tavoitteena on taata oppijoille mm. kielellisten oikeuksien sekä osallistumisoikeuksien yhdenvertainen toteutuminen. Esimerkiksi

 • Kuinka opettajaa tuetaan hahmottamaan oppilaiden hyvinvoinnin ja oppimisen tilanteet?
 • Miten lasten turvallisuutta tuetaan some-maailmassa?
 • Osallisuus ja vaikuttaminen: mahdollisuus vaikuttaa omaan oppimiseen ja sen suunnitteluun
 • Uuden oppiminen myös oppilaille, joilla oppimiseen liittyy haasteita. Kuinka erityisen tuen lasten oppimista tuetaan oppimistilojen esitystekniikan ja päätelaitteiden avulla?
 • Sukupuolisensitiiviset ratkaisut tyttöjen innostamiseksi matemaattisten ja teknisten aineiden pariin
 • Kielitaidon puutteesta johtuvien vuorovaikutuksen ja oppimisen haasteiden selättäminen

Hae mukaan!

Ilmoittautua voi suoraan hakulomakkeella: https://link.webropolsurveys.com/S/349F97E0F15FBA86

Ilmoittautuneet yritykset ja oppimisympäristöjen toimijat tullaan kokoamaan yhteen syksyllä 2019, jolloin käynnistetään yhteiskehittämisen kokeilut.

Kaikki Espoon oppimisympäristöissä toteutettavat yhteiskehittämisen kokeilut ovat vastikkeettomia.

Back To Top