skip to Main Content

Hanke on päättynyt 30.11.2020. Sivustoa ei enää päivitetä.

Forum Virium

Koulut ja yritykset luovat yhdessä uuden innovaatioalustan

Forum Virium Helsingin rooli Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hankkeessa on luoda pohja uudelle toimintamallille, jonka kautta koulujen tarpeita voidaan nostaa yritysten tietoon. Tarpeiden esiin tuominen toimii myös signaalina uusille yrittäjille eli se mahdollistaa uusien yrityksien synnyn. Yritysten ja koulujen väliltä on puuttunut tällainen tiedon silta – ei ainoastaan Suomesta, vaan myös globaalisti.

Toimintamallista tulee innovaatioalusta, josta hyötyvät sekä koulut että yritykset

Koulujen tarpeiden esille nostaminen ja niiden pohjalta haasteiden muodostaminen avaa mahdollisuuksia uusien pedagogisesti merkityksellisten tuotteiden kehittämiseen. Tarvelähtöisesti kehitetyt tuotteet tukevat koulujen kehittymistä ja toimivat samalla myös vientituotteina.

Haasteisiin vastaamalla nopeiden kokeilujen avulla yritysten ja niiden tuotteiden kehittyminen nopeutuu. Nopeiden kokeilujen aikana yritykset yhteiskehittävät tuotteitaan yhdessä opettajien ja oppilaiden kanssa. Nopeat kokeilut mahdollistavat nopean iteraatioprosessin ja todellisen käyttäjälähtöisyyden sekä tuotteiden asiantuntija-arvioinnin.

Vauhtia koulutusteknologian vientiin

Kokeilujen jälkeen yrityksillä on referenssi, käyttäjäkokemuksia sekä ulkopuolinen vaikuttavuusarviointi tuotteen käytöstä osana suomalaisesta koulujärjestelmää. Tämä yhdistelmä vauhdittaa yritysten kykyä siirtyä kohti vientiä. Nopeat kokeilut antavat kouluille mahdollisuuden kokeilla uusia tuotteita, jotka perustuvat koulujen itse esille tuomiin tarpeisiin.

Ajankohtaista

Kehitystyömme kohteena ovat:

Kehitystyömme kohteena ovat:

Ota yhteyttä

HELSINKI

Anna Rantapero-Laine

Erityisasiantuntija
anna.rantapero-laine@hel.fi

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

Marja Keränen

Lehtori
marja.keranen@tuni.fi

TAMPEREEN KAUPUNKI,
Perusopetus ja varhaiskasvatus

Harri Jurvela

Kehittämispäällikkö
harri.jurvela@tampere.fi

TAMPEREEN KAUPUNKI,
Lukiokoulutus

Jorma Suonio

Lukiokoulutuksen johtaja
jorma.suonio@tampere.fi

TAMPEREEN KAUPUNKI, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu

Tuula Hoivala

Kehitysjohtaja
tuula.hoivala@tampere.fi

TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Rauli Lautkankare

Lehtori
rauli.lautkankare@turkuamk.fi

OULUN AMMATTIKORKEAKOULU

Johanna Pihlajamaa

Lehtori
johanna.pihlajamaa@oamk.fi

ESPOO

Harri Luttinen

Digikehittämispäällikkö
harri.luttinen@espoo.fi

FORUM VIRIUM HELSINKI

Matti Hämäläinen

Projektipäällikkö
matti.hamalainen@forumvirium.fi

TURKU

Projektitoimisto

sivistystoimiala.projektitoimisto@turku.fi

OULU

Anne Koskela

Projektipäällikkö
anne.koskela@ouka.fi

Seuraa somessa #oppimisenuusiaika:

facebooktwitterlinkedin
Back To Top