skip to Main Content

Hanke on päättynyt 30.11.2020. Sivustoa ei enää päivitetä.

Yhteiskehittäminen on juurtunut osaksi opetusalaa hankkeen myötä

Olemme keränneet oppeja kokeiluista ja laajemmin yritysten ja oppilaitosten välisestä yhteistyöstä hankkeessa reilun kahden vuoden ajan. Oppeja on tullut yritysyhteistyöstä kaupunkien ja ammattikorkeakoulujen näkökulmasta muun muassa yhteiskehittämisestä. Yhteiskehittämisen vahvuus erityisesti osallistavana ja aktivoivana toimintamallina nousi selvästi esille, kun pohdimme hankkeessa opittua ja myös yrityksiltä kerätyn palautteen perusteella. Useimmiten yhteiskehittämisen malli piti osahankkeissa luoda tyhjästä hankkeen myötä, joten koko prosessista saatiin arvokasta kokemustietoa. Yksi opeista on kokeilutoimintaan väistämättä kuuluva epäonnistumisen salliminen. Tämä monesti suomalaisille haastava näkökulma on kuitenkin monesti myös se opettavin. Niinpä myös kokemistamme ja julkaisuun kootuita yhteiskehittämisen kipupisteistä on varmasti hyötyä muille, kun toimintaa aloitetaan. Voimme ylpeydellä todeta, että olemme onnistuneet myös juurruttamaan kehittämämme kokeilutoiminnan osaksi opetusalaa hankekaupungeissa.

Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt tehdään yhdessä

Yhteistyö ja ennakkoluulottomuus ovat avainasemassa, kun lähdetään kehittämään kokonaan uusia toimintatapoja ja rikkomaan perinteisiä raja-aitoja. Lähdimme esimerkiksi valjastamaan fyysisiä oppimisympäristöjä testialustoiksi ja mahdollistamaan aivan uudentyyppiset kokeilut oppimisympäristöissä. Ne mahdollistavatkin muun muassa erilaiset uraauurtavat IoT-menetelmin tapahtuvat tilankäytön seurannat. Pääsimme yhteiskehittämään myös muita, esimerkiksi muunneltaviin oppimisympäristöihin keskittyneitä ratkaisuja.

Vaikka uudet muunneltavat tilat mahdollistavat opetuksen aivan uudella tavalla, on oppiminen siirtymässä yhä enemmän myös koulutilojen ulkopuolelle – vaikka koko kaupunkiympäristöä hyödyntäen. Lisätyn todellisuuden (AR) –ratkaisut ja virtuaaliset opetustilat olivat yksi mielenkiintoisimmista kehityskohteista. Vilkaise julkaisusta huikeista tekemistämme kokeiluista!

Nostimme myös oppimisessa ja koulutuksessa syntyvän datan julkaisun osaksi. Meillä on käytössä jatkuvasti enemmän tietoa, mutta sen hyödyntämisen kysymykset ja eettiset pohdinnat vaativat vielä työtä ja linjanvetoa.

Toteutimme hankkeen toimintaan osallistuneille yritykselle kyselyn, jonka perusteella yritykset ovat olleet toimintaan erittäin tyytyväisiä. Uusia tuotteita, toimintamalleja, osaamista, ymmärrystä ja verkostoja on syntynyt valtavasti. Tästä on hyvä jatkaa koulujen ja oppilaitosten yritysyhteistyön kehittämistä edelleen.

Hankkeen hyvä yhteishenki osoitti voimansa hankkeemme loppujulkaisun kirjoittamisessa. Koko hanketiimi oli mukana, kun kokosimme hankkeessa kertyneitä oppeja kansien väliin. Olemme lopputulokseen huikean tyytyväisiä. Käythän itsekin vilkaisemassa ja poimimassa parhaat opit käyttöön!

Tutustu selailtavaan versioon täällä tai lataa julkaisu itsellesi täällä.

Back To Top