skip to Main Content

Hanke on päättynyt 30.11.2020. Sivustoa ei enää päivitetä.

Pöytäjalkapallopelillä Aktiivisuutta Koulupäivään
Subsoccer-peli innosti oppilaita Jätkäsaaren peruskoulussa.

Helsingin nopeissa kokeiluissa etsittiin ratkaisuja aktiivisuuden lisäämiseen

Helsingin kaupungin nopeissa kokeiluissa lähdettiin etsimään ratkaisuja liikunnan ja aktiivisuuden lisäämiseen lasten ja nuorten koulupäiviin. On yleisesti tiedossa, että nykymaailmassa lasten ja nuorten liikkuminen on vähentynyt dramaattisesti. Fyysisen aktiivisuuden suositus 7–18 -vuotiaille on liikkuminen vähintään 1–2 tuntia päivässä monipuolisesti ja ikään sopivalla tavalla. Koululaiset käyttävät liikuntaan ja ulkoiluun koulupäivinä kuitenkin vain noin 40 minuuttia. Kyseessä on maailmanlaajuinen haaste, jonka edessä monet valtiot ovat.

Yksi viime keväänä Helsingissä julkaistuista nopeiden kokeilujen haasteista haastoi yritykset lisäämään lasten liikkumista osana koulupäivää. Tähän haasteeseen vastasi Suomessa kehitetty ja valmistettu pöytäjalkapallopeli Subsoccer. Peliä pelataan jaloilla paripelinä läpinäkyvän pöytälevyn alla. Kaksi tuolia toimivat pöydän päissä maaleina ja pallona toimii virallista jalkapalloa ketterämpi tekniikkapallo.

Jalkapallopelit osaksi koulun arkea
Subsoccer-pelin keksijä ja 4 Feet Under Oy:n perustaja Jarno Saarinen lähti mukaan avoimin mielin. ”Haimme mukaan nopeiden kokeilujen ohjelmaan kartoittamaan ydinkohderyhmän ajatuksia ja kokemuksia pelistä. Halusimme yhteiskehittää pelin toiminnallisuutta ja sääntöjä kouluympäristöön sopiviksi sekä saada käyttäjäkokemuksen avulla tietoa pelin käytettävyydestä osana eri ikäisen oppilaiden koulupäivää”.

Peliä yhteiskehitettiin syksyn aikana helsinkiläisen Jätkäsaaren peruskoulun kanssa. Aloitustapaamisessa koulun opettajat ja yrityksen edustajat sopivat kokeilun tavoitteista ja toteutuksesta. Opettajat olivat innolla mukana kokeilussa alusta lähtien. Yhtenäiskoulu mahdollisti laajan tutkimusaineiston, vaikka kyseessä olikin lyhytaikainen nopea kokeilu. Peliä testattiin 7.-luokkalaisten välituntiaktiviteettina sekä 2.-, 3.- ja 4.-luokkalaisten tilassa osana oppitunteja, mutta myös välitunneilla.

Yritys sai kokeilusta monipuolista hyötyä

Yritys koki saaneensa nopeiden kokeilujen ohjelman kautta paljon hyötyä. ”Saimme todella paljon hyvää informaatiota sekä aivan uutta tietoa suurimmasta kohderyhmästämme. Lisäksi saimme vahvistusta jo yrityksessä esillä olleisiin ideoihin sekä niiden tarpeellisuuteen”, Markus Toivanen 4Feet Under Oy:stä pohti kokeilun päätyttyä. Erityisesti oppilailta tulleet tuotekehitysideat toivat konkreettisuudessaan monia uusia ideoita myös tuotekehitykseen.

Jarno Saarinen suosittelee nopeiden kokeilujen ohjelmaan osallistumista. ”Nopeat kokeilut antoivat arvokasta ymmärrystä ja suosittelemme lämmöllä muitakin saman kokoisia ja samassa vaiheessa olevia yrityksiä olemaan aktiivisia kaupungin yhteiskehittämishankkeissa.” Myös yhteistyötä koulun kanssa kiiteltiin. ”Yhteistyö toimi ja onnistui Jätkäsaaren peruskoulun kanssa vaivattomasti ja siten kuten sovittu oli”, Jarno kiitteli.

Yritys harmitteli alussa suunnitellun palautteen keräämisen jääneen aiottua suppeammaksi ajanpuutteen vuoksi, mutta puolivälissä ja lopussa pidetyt ryhmähaastattelut toivat kuitenkin riittävästi tietoa kokeilusta ja tavoitteisiin päästiin. Haastattelujen perusteella saatiin ymmärrystä tuotteesta ja sen käytettävyydestä laajemmin. ”Ymmärrämme kokeilun ansiosta Subsocceria tuotteena paremmin, mikä antaa meille paremmat työkalut myydä pelejä koulutussektorille”, Jarno Saarinen summasi.

Pelin käyttämisellä oli positiivisia vaikutuksia
Onnistuneen yhteiskehittämiskokemuksen lisäksi positiivisena lopputuloksena kokeilun avulla onnistuttiin lisäämään aktiivisuutta koulupäiviin. Opettajilta ja oppilailta itseltään saadun palautteen perusteella Subsoccer-lisäsi 7.-luokkalaisten välituntiaktiivisuutta. Liikunnanopettaja Julius Laukka Jätkäsaaren peruskoulusta toi esille huolensa siitä, kuinka lasten liikkuminen vähenee dramaattisesti peruskoulun yläluokilla, eli pelin tuominen juuri tämän ikäryhmän arkipäivään toi positiivisia tuloksia.

Fyysisen aktiivisuuden lisäämisen ohella pelin ominaisuuksista saatiin paljon uutta tietoa opettajilta kerätyn palautteen myötä. Erityisesti pienemmillä oppilailla peliin liittyvät sosiaaliset aspektit korostuivat. ”Pelin pelaaminen opettaa muun muassa tunteiden sääntelyä ja sen avulla voidaan opetella kannustavia lauseita ja palautteen antamista kanssapelaajille”, opettaja Jenniriina Mustonen pohti kokeilun opeista. Opettajan on toki tällöin tärkeää olla mukana valvomassa pelaamista ja opettamassa sosiaalisia taitoja.

Kokeilun avulla siis onnistuttiin lisäämään koululaisten aktiivisuutta, ja pelistä löytyi kokeilun myötä paljon sosiaalisia ulottuvuuksia, jotka osaltaan myös tukevat uuden opetussuunnitelman monialaisten taitojen oppimista. Kokeilun avulla saatiin laajempaa tietoa jalkapallopelin hyödynnettävyydestä ja sen mahdollisuudesta lisätä koululaisten aktiivisuutta myös tiloissa, joissa on rajallinen tila liikkua.

Lasten ja nuorten aktiivisuuden ja liikkumisen lisäämiseen tarvitaan uusia avauksia. Subsoccer-peli vaikutti kokeilun perusteella toimivan hyvin tähän tarkoitukseen ja voidaan olettaa, että vastaavanlaisille tuotteille on siis kysyntää koulumaailmassa.

Kokeilun tuloksia jaettiin aamukahveilla

Helsingin kaupungin nopeissa kokeiluissa oli syksynä mukana kolme yritystä. Lisäksi kaupungin kanssa voi tehdä yhteiskehittämistä EAC-mallin kautta. Syksyn aikana kokeiluihin osallistuneet yritykset jakoivat oppejaan ja kertoivat kokemuksistaan aamukahveilla 3.12. Kokemusten jakaminen ja oppien vaihtaminen sai kiitosta niin osallistuneilta yrityksiltä kuin yleisöltä.

Back To Top