skip to Main Content

Hanke on päättynyt 30.11.2020. Sivustoa ei enää päivitetä.

Kevään poikkeustilanteessa kaikkia käynnistymässä olleita kokeiluja ei voitu toteuttaa, mutta sitä innokkaammin on valmisteltu kokeiluja jo syksyä ajatellen. Helsingissä jatketaan muun muassa EAC-kokeiluja (Easy Access Co-Development). Niiden tavoitteena on antaa innovatiivisille opetuksen tuotteille ja palveluille mahdollisuus tulla kokeilluksi ja kehitetyksi Helsingin peruskouluissa tai lukioissa, ja tästä kokeilumallista on saatu hyviä kokemuksia ja positiivista palautetta sekä yrityksiltä että kouluilta. Myös keväällä tehdyn kyselyn perusteella kokeilut ovat hyödyttäneet yritysten tuotekehitysprosessia monin tavoin.

Helsingissä onkin syksyllä käynnistymässä useita, mahdollisesti jopa kymmenen kokeilua. “Lähdemme innolla jatkamaan yhteiskehittämistä yritysten kanssa EAC-kokeilujen puitteissa kevään tauon jälkeen”, toteaa yritysasiamies Päivi Leppänen Helsingin kaupungilta. Päivin mukaan nyt onkin erityisen otollinen aika päästä kehittämään opetuksen digitaalisia ratkaisuja kevään etäopetuskokemusten jälkeen.

Lukemisen lumoa syksyn kokeilussa

Yksi tulevista kokeiluista on ILT Oppimisen Lukulumo alakoulu -sovelluksen yhteiskehittämiseen tähtäävä EAC-kokeilu. Lukulumo on monikielinen kuvakirjapalvelu, jonka tavoitteena on tuoda lukemisen taika kaikkien ulottuville. Sovelluksesta löytyy yli 480 ääneen luettua kirjaa, joita voi myös selata ja lukea itse. Tällä hetkellä tarinoita voi suomen lisäksi kuunnella yli 50 eri kielellä. EAC-kokeilun tavoitteena on edelleen kehittää sovellusta entistä paremmin asiakkaiden tarpeita vastaavaksi, ja sitä kautta parantaa yrityksen liiketoimintaedellytyksiä Suomessa ja muualla.

Kevään etäopetus ja poikkeusolot ovat näkyneet myös opetussektorilla toimivien yritysten arkipäivässä ja toiminnassa. ILT Oppimisen toimitusjohtaja Jakob Skogholmin mukaan kulunut kevät on saanut monet koulut kiinnittämään entistä enemmän huomiota digitaalisten ratkaisujen tuomaan hyötyyn yleisellä tasolla, ja vielä erityisemmin lukemista edistävien ratkaisujen hyötyihin. “Digitaaliset ratkaisut mahdollistavat yhteiset lukukokemukset, vaikka oppilailla ei olisi samaa kirjaa kotona”, hän kertoo.

Yrityksessä odotetaan EAC-kokeilua innolla. “On hienoa päästä kehittämään Lukulumoa yhdessä helsinkiläisten opettajien ja oppilaiden kanssa. Käyttäjäkokemusten dokumentointi on meille myös tärkeää – käyttäjien omat sanat kuvaavat palvelua usein parhaiten”, Skogholm toteaa.

EAC-kokeilujen vahvuutena on tarjota yrityksille mahdollisuus kehittää palvelua loppukäyttäjien kanssa. “Lasten lukutaidosta on kannettu huolta, joten on mielekästä olla mahdollistamassa juuri Lukulumo alakoulu -version kehittämistä“, toteaa Päivi Leppänen.

Yrityksessä yhteistyö Helsingin kaupungin kanssa nähdään hienona mahdollisuutena. ”Tämä on meille arvokas tilaisuus päästä lähemmäs käyttäjiä. Helsingin kaupunki auttaa tässä upealla tavalla, ja meidän kaikkien tavoite on sama: kehittää Lukulumoa niin, että se entistä paremmin vastaa käyttäjien tarpeisiin”, Jakob Skogholm miettii.

Kokeilua tullaan toteuttamaan yhteistyössä Helsingin kaupungin Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla käynnistyvän Lukemisen kulttuurin ja lukutaidon vahvistaminen -hankkeen kanssa.

Kerromme syksyllä tämänkin kokeilun etenemisestä tarkemmin oppimisenuusiaika.fi-sivuilla. Lue lisää Lukulumo alakoulu -sovelluksesta.

Kiinnostuitko EAC-kokeilusta?

Onko sinun yritykselläsi tuote, jota haluaisit yhteiskehittää Helsingin kaupungin kanssa? Täältä löydät lisää tietoa EAC-kokeiluista ja mahdollisuudesta lähteä mukaan. 

Lisätietoja: Yritysasiamies Päivi Leppänen, paivi.i.leppanen(a)hel.fi

Back To Top