skip to Main Content

Hanke on päättynyt 30.11.2020. Sivustoa ei enää päivitetä.

Tarjouspyyntö Hankkeen Päätösseminaarin Virtuaalisesta Toteutuksesta

6Aika: Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hanke pyytää tarjouksia päätösseminaarin virtuaalisesta toteutuksesta

Edit. 13.8.2020 / Kilpailu on päättynyt ja toteuttaja on valittu.

6Aika: Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt järjestää tarjouskilpailun hankkeen päätösseminaarin toteuttamisesta virtuaalisesti. Päätösseminaarin tavoitteena on kertoa kiinnostavalla ja tuoreella tavalla hankkeen toiminnasta sekä siitä, miten hankkeessa tehty toiminta jatkuu hankkeen päättymisen jälkeen. Tavoitteena on korkeatasoinen, visuaalisesti vaikuttava ja osallistava virtuaalinen toteutus. 

Päätösseminaari pidetään 6.10.2020 iltapäivällä. Tapahtuman kesto on noin 3-3,5 tuntia (esim. klo 13-16) sisältäen seminaariosuuden (keynote -puheenvuorot), virtuaalisen messuosaston tai vastaavan sekä verkostoitumista.

Hankkeen luonteen mukaisesti myös päätösseminaarin tulee olla tulevaisuutta visioiva ja sisältää innovatiivisia teknologisia ratkaisuja. Hankkeen visuaalista ilmettä hyödynnetään raikkaalla tavalla tapahtuman kaikissa osuuksissa. Visuaalinen ohjeistus on liitteessä 1.

Tarjouksia pyydetään 29.6.2020 klo 16:00 mennessä.

Katso tarkemmat tiedot tarjouspyynnöstä ja sen liitteistä:

Tarjouspyyntö

Liite 1: Hankkeen visuaalinen ohjeistus

Liite 2: Helsingin kaupungin tietosuoja- ja salassapitoliite

Liite 3: Sopimusluonnos

Tarkentavia kysymyksiä tarjouspyyntöön

Kysymys 1: Yrityksemme ei täytä tiettyä kohtaa tarjouspyynnöstä, kannattaako meidän silti jättää tarjous?
Vastaus: Tarjous kannattaa jättää, vaikka yritys ei täyttäisi kaikkia tarjouspyynnössä mainittuja kohtia.

Kysymys 2: Odotamme uusia rohkeita avauksia- Mitä tämä käytännössä teillä tarkoittaa?
Vastaus: Uusilla rohkeilla avauksilla tarkoitetaan toteutustapaa, joka poikkeaa perinteisestä videokonferenssista. Uusi toteutustapa voisi olla esimerkiksi studion lähetyspaikan ilme, joka poikkeaa perinteisestä studiosta. Virtuaalitapahtuma käsittelee tulevaisuuden uudenlaista oppimista, joten yhteys oppimisen ympäristöihin saa näkyä toteutuksessa.

Kysymys 3: Mitä virtuaalisella messuosastolla tarkoitetaan käytännössä, joka tapahtumaan halutaan? Kuka esittelee ja mitä?
Vastaus: Virtuaalisella messuosastolla tarkoitetaan yritysten mahdollisuutta näkyä tapahtumassa esimerkiksi siten, että
A) yritysten logot ja mahdollinen muu sisältö (esim. video) näkyvät osallistujille
B) osallistujat voivat keskustella yritysten edustajien kanssa, esimerkiksi chatin tai videon välityksellä
C) tai näkyvyys varmistetaan jollain muulla innovatiivisella tavalla

Kysymys 4: Keitä puheenvuorojen pitäjiä olette mahdollisesti vahvistaneet tapahtumaan jo tai olette vahvistamassa?
Vastaus: Puheenvuorot tulevat olemaan mm. Helsingin kaupungin johdosta, opetusteknologia-alan asiantuntijoilta ja kokeilukulttuurin kehittäjiltä.

Kysymys 5: Maksavatko kumppanit Helsingin kaupungille heille toteutetuista osastoista ja onko nämä osastojen suunnittelu ja toteutuskustannukset tarkoitus mahduttaa kokonaisbudjettiin?
Vastaus: Kumppanit eivät maksa Helsingin kaupungille osallistumisesta tapahtumaan.

Kysymys 6: Meillä ei ole riittäviä suosituksia suurten virtuaalitapahtumien järjestämisestä. Voimmeko silti jättää tarjouksen?
Vastaus: Voitte silti jättää tarjouksen ja mainita ne referenssit, joita teillä on.

Kysymys 7: Työsuunnitelmaan liittyen, voisitteko vielä ystävällisesti tarkentaa, että toivotteko erikseen presentaatiota yleisesti tapahtumasta ja sitten siihen päälle tätä työsuunnitelmaa vai voiko kuvaus olla tarjottavasta kokonaisuudesta ja yhdellä-kahdella sivulla kuvattu projektin eteneminen? Toisin sanoen, mitä toivotte näkevänne, kun saatte työsuunnitelman eteenne?
Vastaus: Työsuunnitelmassa toivomme saavan selkeän suunnitelman tapahtuman toteuttamiseksi. Työsuunnitelman muodolla ei ole merkitystä.

Back To Top