skip to Main Content

Hanke on päättynyt 30.11.2020. Sivustoa ei enää päivitetä.

EAC-malli mahdollistaa yrityksille joustavan yhteiskehittämisen koulujen kanssa

Useat opetus- ja koulutusteknologiakoulutusalan yritykset tarvitsevat kehitysvaiheessa oleville tuotteilleen palautetta käyttäjiltä eli opettajilta ja oppilailta. Tällä hetkellä iso osa näistä yrityksistä hyödyntää omia opettajakontaktejaan, yksityisiä kouluja tai pienempien kuntien kouluja.

Juuri tässä kehitysvaiheessa olevia yrityksiä palvelemaan olemme Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt –hankkeessa suunnitelleet Easy Access Co-Development –mallin. EAC-mallin tavoitteena on antaa alkuvaiheen tuotteille mahdollisuus tulla testatuiksi Helsingin peruskouluissa tai lukioissa. Esimerkki EAC-mallin kautta toteutettavasta projektista voisi olla vaikka seuraava: yritys on tuottamassa materiaalia koodauksen opettamiseen ja kokeilun avulla halutaan varmistaa, että materiaali on opettajille ymmärrettävää ja että tuote on oppilaille mielekäs. Yhteistyö voi kestää esimerkiksi lukuvuoden ajan.

Easy Access Co-Development -malli pähkinänkuoressa:

Kesto: korkeintaan yksi lukuvuosi, EAC-kokeilun voi aloittaa milloin vaan
Kokeilun hinta: vastikkeeton
Sijaismääräraha: ei erillistä varausta, mahdollisesti koulun omasta budjetista
Data: henkilötietojen käsittely ei ole sallittua

Sisältö ja toimintatavat:

 • Yhteiskehittäminen perustuu yrityksen aloitteeseen ja opettajien kiinnostukseen
 • Yritys voi hakea itse yhteiskehittämisestä kiinnostuneita opettajia tai tarvittaessa autamme sopivien koulujen ja opettajien etsimisessä
 • Yhteiskehittämisen pitää tukea opetusta eikä se ei saa häiritä opetussuunnitelman mukaista opetuksen tarjoamista (harkinta opettajalla)
 • Yritysten edustajat voivat seurata opetusta ja koulun arkea
 • Kokeilu ei ole fasilitoitu kaupungin puolesta. Yritys ja opettaja vastaavat itse käytännön tekemisestä.
 • EAC-yhteyshenkilö hoitaa sopimusasiat ennen yhteiskehittämistä ja loppudokumentaatiot pilotin jälkeen
 • Tiedot EAC-mallin piloteista viedään aina tiedoksi Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle

Huomioi, että EAC-malli ei lähtökohtaisesti johda hankintaan.

Opettajien postituslista

Opettaja, kiinnostaako kuulla ensimmäisenä yritysten yhteydenotoista ja mahdollisuuksista toteuttaa EAC-projekti? Liity postituslistalle.

Opettaja, liity postituslistalle

 

Prosessin eteneminen:

1. Valmisteluvaihe

 • Yritys etsii kiinnostuneita opettajia. Apuna voi käyttää opettajille laadittua EAC-esitettä
 • Yhteys EAC-yhteyshenkilöön, Anna Rantapero-Laine, projektipäällikkö, Helsingin kaupunginkanslia, elinkeino-osasto, puh 040 6683249, .
 • Sopimuksen laatiminen. EAC-sopimuspohjat löytyvät täältä suomeksi ja englanniksi.
 • Yritys ja koulu tekevät sopimuksesta ensimmäisen version, joka lähetetään yhteyshenkilölle. Tarvittaessa yhteyshenkilöä voi pyytää mukaan sopimuksen tekemiseen ja yhteistyöstä sopimiseen jo aiemmin.
 • Sopimuksen tarkistus
 • Sopimuksen allekirjoittaminen (kaupungin elinkeino-osasto ja yritys)
 • Oleellista on varmistaa, että kaikki osapuolet ovat ymmärtäneet projektin kulun ja tavoitteet samalla tavalla. Apuna kannattaa käyttää projektin suunnitteluohjetta ja suunnittelutyökalua

2. EAC-projektivaihe

 • Koulussa työtä tekevän henkilön (opettaja/kuraattori/erityisopettaja/rehtori/koulupsykologi jne) ja yrityksen sopimalla tavalla.
 • Tarvittaessa opettaja tiedottaa yhteistyöstä oppilaiden huoltajia. Yhteistyöstä voi viestiä julkisesti sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Kuvaamisesta koulussa on määritelty tarkemmin sopimuksessa.
 • On hyvä järjestää ainakin yksi tai kaksi välitsekkausta, joiden aikana pysähdytään vertaamaan etenemistä alkuperäiseen suunnitelmaan.

3. Projektin päättäminen

 • Lopuksi käydään läpi projektin aikaiset kokemuksen ja opit.
 • Jokaisesta EAC-mallin mukaisesta kokeilusta tehdään loppuraportti, jossa käydään läpi ainakin kokeilun tavoitteet ja niiden saavuttaminen sekä kokeilun laajuus. Loppuraportti julkaistaan oppimisenuusiaika.fi-sivuilla.
 • Loppuraportin laatii yritys, toimitamme valmiin pohjan raportin laatimista varten.
 • Yritykselle seurantakysely vuoden kuluttua EAC-kokeilun päättämisestä.

Easy Access Co-Development -materiaalit

EAC -sopimusluonnos suomeksi / englanniksi

EAC-mallin esite opettajille

EAC-projektin suunnitteluohje ja suunnittelutyökalu

Julkaisutilaisuuden 25.4.2019 esittelydiat, Raigo Megerild

 

Ohjelmaan osallistuneet yritykset

Ohjelma avattiin yrityksille huhtikuussa 2019.

Digiseikkailu Oy

EAC-yhteistyössä kerätään palautetta ja käyttäjäjokemuksia monilukutaidon ja mediakasvatuksen perusopetuksen opetusmateriaalista.

Integrateus Oy

Kulttuurienvälisten taitojen oppimateriaalin ja oppimisalustan kehittämistä perusopetuksessa. Tuotteen markkinasopivuuden validointi.

Load Last Save Oy

Peruskoulun ohjelmoinnin opetuksen pelin tuotekehitysprosessin ruokkiminen.

Reima Oy

ReimaGo-konseptin sovittaminen perusopetuksen markkinoille sopivaksi.

 

 

Yhteyshenkilö

Anna Rantapero-Laine, projektipäällikkö, Helsingin kaupunginkanslia, elinkeino-osasto, puh 040 6683249, .

Back To Top