skip to Main Content

Hanke on päättynyt 30.11.2020. Sivustoa ei enää päivitetä.

Ruokahävikkidatan hyödyntäminen

Helsingin kaupunki ja Palvelukeskus Helsinki haastavat yrityksiä kehittämään ratkaisuja, jotka hyödyntävät Helsingin kaupungin koulujen ruokahävikin tietoaineistoa. Tavoitteena on kehittää uudenlaisia ratkaisuja, jotka auttavat esimerkiksi tuotantomäärien optimoinnissa, ruokahävikin vähentämisessä tai hiilijalanjäljen pienentämisessä.

Pilotoinnissa on käytössä kaksi erilaista tieto-aineistoa.

 1. Helsingin koulujen ruokahävikkiä koskeva data
  1. Tiedot on koottu koulukohtaisiin erillisiin excel-tiedostoihin, tiedot on useammasta sadasta tuotantoyksiköstä
  2. Pilotin ajaksi yritysten käyttöön tarjotaan data aikaväliltä 12.8.2018-31.5.2019
  3. Esimerkki datasta: https://drive.google.com/open?id=1Un240CC1rQ6AfO9Uq3EcJEeH51ipvTun

 

 1. Helsingin peruskoulujen kouluruokailun ruokalistat
  1. Ruokalistat ovat nähtävillä osoitteessa http://ruokalistat.azurewebsites.net/#/home
  2. Data sijaitsee Aromi-järjestelmässä, josta se voidaan poimia jatkokäsittelyyn SQL-lausekkeilla
  3. Ruokalistoissa on käytössä kuuden viikon kiertosykli. Ruokalistat on saatavissa kaikista kouluista.

 

Helsingin kaupunki hankkii pilotin. Kaupunki maksaa pilotista 6 000 euroa (+alv) edellytyksenä, että pilotin aikana syntyy valintakriteerien mukainen prototyyppi. Dataa hyödyntävän ratkaisun ei tarvitse olla valmis, vaan pilotin aikana ratkaisua kehitetään yhdessä kaupungin kanssa. Kokeilun yhtenä tavoitteena on auttaa yritystä kehittämään uuttaa liiketoimintaa yhdessä ruokapalveluiden tuotannosta vastaavien kanssa.

 

Tarkemmat ohjeet ja info tarjouspyynnössä. Lataa tästä tarjouspyyntö.

 

Yhteyshenkilö

Raigo Megerild, yritysasiamies, Helsingin kaupunginkanslia, elinkeino-osasto, [email protected], puhelin +358 40 638 6794

Back To Top