skip to Main Content

Hanke on päättynyt 30.11.2020. Sivustoa ei enää päivitetä.

Hintan koulu

Hintan koulu

Idyllisellä esikaupunkialueella sijaitseva Hintan koulu koostuu noin 400 oppilaasta, jotka toimivat vuosiluokilla 1–6. Opetushenkilöstöä on noin 30. Hintan koulu haluaa luoda oppilaille turvallisen ja motivoivan oppimisympäristön. Tavoitteena on kasvattaa oppilaista yhteistyökykyisiä ja hyvillä oppimistaidoilla varustettuja aktiivisia kansalaisia. Koulu toimii arkkitehtuuriltaan perinteisessä ympäristössä: päärakennus on valmistunut vuonna 1957 ja peruskorjaus on tehty vuonna 2003.

Perinteisestä koulurakennuksesta huolimatta Hintan koulussa opetus on modernia, jossa suositaan muun muassa yhteisopettajuutta. Opetushenkilöstö on kiinnostunut kehittämään koulun toimintaa yhdessä oppilaiden kanssa. He ovat esimerkiksi tehneet itse muutoksia oppimisympäristöönsä muokkaamalla vanhasta liikuntasalista koulun sydämenä toimivan yhdistetyn kirjasto- ja tietokonetilan, joka mahdollistaa monipuolisen tiedonhaun ja suurten ryhmien samanaikaisen opetuksen. Koulu kuuluu myös kansalliseen kehittämiskouluverkosto Majakkaan. Osana Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hanketta Hintan koulu haluaa kehittää edelleen fyysisiä oppimisympäristöjään paremmin oppimista tukeviksi sekä lisätä lasten ja nuorten aktiivisuutta koulupäivän aikana.

Hintan koulu toimii haastekilpailun kautta mukaan haettavien nopeiden kokeilun -ohjelman kohdeympäristönä syyslukukaudella 2018.

Back To Top