skip to Main Content

Hanke on päättynyt 30.11.2020. Sivustoa ei enää päivitetä.

Oulun nopeiden kokeilujen ohjelma

Haasteteemalliset nopeat kokeilut

Nopea kokeilu on tarvelähtöinen fasilitoitu tuotekehityskokonaisuus, jonka kesto on yksi lukukausi (n. 4kk). Näissä nopeissa kokeiluissa yritykset kehittävät ja kokeilevat uusia ratkaisuja opetusalalla muodostettuihin haasteteemoihin liittyen. Nopeiden kokeilujen tarkoituksena on yhteiskehittää koulusektorin kanssa autenttisessa kohdeympäristössä yrityksien uusia tuotteita ja ratkaisuja sekä tuottaa yleistettävää tietoa kokeiluyhteistyöstä. Kokeiluista saatavaa laajemmin toimialaa hyödyttävää yleistietoa ja oppeja tuodaan esille hankkeen viestinnän avulla. Yritykset haasteteemallisiin nopeisiin kokeiluihin on valittu julkisen tarjouskilpailun kautta.

Haut tarjouskilpailuihin ovat päättyneet.

Yrityslähtöiset nopeat kokeilut

Haasteteemallisten hakujen lisäksi yrityksillä on mahdollisuus hakea kokeiluihin tarjouskilpailujen ulkopuolella ns. yrityslähtöisenä hakuna. Yritys voi tarjota omaa tuotetta tai palvelua kokeiluun ilman teema- ja aikataulurajoituksia.

 

Yritykset haasteteemallisissa nopeissa kokeiluissa

Hiukkavaaran koulun nopeat kokeilut, Syksy/2019

Timmi Software Oy

Kokeilun tavoitteena on kehittää yrityksen RFID-tunnisteisiin perustuvaa tuotetta, jolla voidaan parantaa oppilaiden ilmoittautumista ja itseohjautuvuutta tiloihin ja oppitunneille uusissa oppimisympäristöissä. Lisäksi kokeiltavalla tuotteella haetaan ratkaisuja oppilaiden läsnäolon seurantaan ja yleisesti tilojen varaukseen avoimissa oppimisympäristöissä.

 

Qridi Oy

Kokeilussa yhteiskehitetään yrityksen oppimisen ja arvioinnin alusta -tuotetta vastaamaan yksilöllisen oppimispolun seurannan haasteisiin vuosiluokkiin sitomattomassa opetuksessa. Kokeilussa pyritään osallistamalla ymmärtämää haasteen ongelmat eri tasoilla ja luoda ideoiden pohjalta suunnitelmat uuden käyttöliittymän rakentamiseksi.

 

Ritaharjun koulun nopeat kokeilut, Kevät/2019

Lyfta Oy

Kokeilussa yhteiskehitetettiin Lyftan interaktiivisiin tarinamaailmoihin perustuvaa oppimisalustaa. Tuotteessa kehityksen kohteena  olivat tiimityöskentelytaitoihin keskittyvät sisällöt.

Raportti

 

Simua Startup

Kokeilussa kehitettiin Alvin AI -tekoälysovellusta yhdessä koulun opettajien ja oppilaiden kanssa. Tavoitteena oli selvittää, mitä mahdollisuuksia Alvin-tekoäly tuo kouluympäristöön sekä voidaanko työkalua tulevaisuudessa käyttää esimerkiksi apuopettajana tai motivointityökaluna oppimiseen?

Raportti

 

Otava oppimisen palvelut & Qridi Oy

Kokeilussa yhdistettiin Otavan tuottama hyvinvoinnin monialainen oppimiskokonaisuus, Polarin aktiivisuusrannekkeiden mittausdata sekä Qridin oppimisen ja arvioinnin alusta yhdeksi oppimiskokonaisuudeksi. Yhteisprojektissa kehitettiin koulun kanssa tarkoituksenmukaista ja monistettavaa toimintamallia oppimisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi kouluarjessa.

Raportti

 

Hintan koulun nopeat kokeilut, Syksy/2018

Happia Oy

Kokeilussa yhteiskehitettin Breikkeri-verkkotyökalua ja sen uusia tehtäväsisältöjä, jotka tukevat sosioemotionaalisten ja motoristen taitojen kehittymistä. Hintan koulun opettajien ja oppilaiden kanssa luotiin uusia toiminnallisia tehtäviä eri toimintaympäristöihin, kuten luokkiin, käytäviin, auloihin ja ulkotiloihin.

Raportti

 

Lekolar-Printel Oy

Kokeilussa yhteiskehitettiin yrityksen Maker-tila -konseptia. Kokeilun tavoitteena oli mm. testata, kuinka tila toimii aidossa oppimisympäristössä ja mahdollistaa oppiainerajat ylittävän oppimisen ja opettamisen sekä ohjelmallisen ajattelun jalkauttamisen koulun toimintakulttuuriin.

Raportti

 

Qridi Oy & Polar

Kokeilussa yhteiskehitettiin tuotetta ja toimintamallia, joilla lisätään aktiivisuutta ja hyvinvointia. Kokeilussa oppilaat pääsivät seuraamaan omaa liikkumistaan aktiivisuusrannekkeista saatavan tiedon avulla. Oppilaat pystyivät asettamaan itselleen liikkumista edistäviä tavoitteita rannekkeiden avulla ja yhteiskehittämään aktiivisuutta lisäävää tehtäväsisältöä Qridin työkaluun.

Raportti

 

Back To Top