skip to Main Content

Hanke on päättynyt 30.11.2020. Sivustoa ei enää päivitetä.

Uudet Oppimisympäristöt-työpaja Oulussa 12.3.

Tule kuulemaan ja keskustelemaan kokemuksista uusien oppimisympäristojen suunnittelussa ja käytössä!
Koulutuksen ja opetuksen käynnissä oleva merkittävä muutos luo tarvetta uudenlaisille käyttäjalähtöisille ja kestäville oppimisymparistöille käsittäen niin tilat, käytettävät välineet kuin toiminnan ja toimintakulttuurin.
Tämä avaa yrityksille uusia liiketoiminta- ja tuotekehitysmahdollisuuksia.

Tässä tilaisuudessa perehdytään oppimisympäristöjen kehittämiseen tilojen näkökulmasta. Tulemme käsittelemään mm. sitä, miten uusien oppisen tilojen suunnittelussa voidaan huomioida yksilön ja yhteisön kasvun sekä oppimisen ja vuorovaikutuksen tukeminen. Pohdimme myös, millaisia mahdollisuuksia uudet oppimisympäristöt toiminnalle tarjoavat.

Lisätiedot: johanna.pihlajamaa@oamk.fi ja anne.koskela@oamk.fi
llmoittautuminen 4.3. mennessä: https://bit.ly/2S1nZxL

Back To Top