skip to Main Content

Hanke on päättynyt 30.11.2020. Sivustoa ei enää päivitetä.

Oulu

Koulut ja kaupunki innovaatioalustoina

Oulussa kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut vastaa yritysten tarpeisiin päästä tekemään kehittämisyhteistyötä oppimisympäristöjen käyttäjien kanssa. Rakennamme Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hankkeessa koulujen ja yritysten välistä yhteiskehittämisen toimintamallia sekä luomme kasvatuksen ja koulutuksen alalle kokeilukulttuuria. Kokeilujen avulla yritykset pääsevät innovoimaan uusia tuotteita ja kehittämään jo olemassa olevia yhdessä koulujen ja monitoimitalojen käyttäjien kanssa. Toivomme, että kokeiluja tarjotaan eri näkökulmista.

Oppimisympäristöt käsitetään laajasti: niihin kuuluvat niin fyysinen ja digitaalinen ympäristö kuin perinteisen luokkahuoneen tai koulurakennuksen ulkopuolinen opetus. Oulun kaupungin osatoteutuksella on hankkeessa lisäksi seuraavat teemat, jotka painottuvat toiminnassamme:

  • Uudet (avoimet) oppimisympäristöt
  • Sovellukset ja ohjelmistot (välitunti)liikunnan sekä luokkahuoneen ulkopuolisen opetuksen lisäämisen tukena
  • Hyvinvointiteknologian hyödyntäminen kouluissa ja monitoimitaloissa.

Ajankohtaista

Yrityksille

Tarjoamme yrityksille mahdollisuuden kehittää käyttäjien kanssa tuotteitaan nopeiden kokeilujen ohjelmassa. Yritykset voivat tarjota omista kehittämistarpeistaan riippuen tuotteitaan kokeiluun jatkuvasti ottamalla yhteyttä hankehenkilökuntaan. Järjestämme lisäksi tarjouskilpailujen kautta mukaan haettavia nopeiden kokeilujen ohjelmia koulumaailman yleisiin haasteisiin liittyen. Tällöin kokeilu tehdään hankintana (niin sanottu kokeilupalveluhankinta) ja kehittämisen tavoitteena on ratkaisujen kaupallisten mahdollisuuksien kartoittaminen.

Nopeiden kokeilujen ohjelma yrityksille

Nopeiden kokeilujen ohjelma yrityksille

Yritykset kehittävät yhdessä kohdeympäristön kanssa ohjelman aikana uusia ratkaisuja koulumaailmasta nouseviin haasteisiin, jotta voidaan selvittää niiden liiketoimintapotentiaalia. Näin kokeilut tuottavat laajemmin toimialaa hyödyntävää tietoa. Nopean kokeilun ohjelmaan haetaan mukaan avoimen tarjouskilpailun kautta syksyisin ja keväisin.

Tarjouskilpailuja järjestetään vuosien 2018­–2019 aikana yhteensä kolme.

Robotti

Yrityslähtöiset nopeat kokeilut

Yrityksillä on mahdollisuus tarjota omia tuotteita tai palveluita kouluille ajallisesti rajattuihin nopeisiin kokeiluihin, joissa tavoitteena on kehittää uusia tuotteita tai selvittää niiden soveltuvuutta koulumaailmaan. Sopivan kumppanikohteen löydyttyä koulu antaa kokeilun ajaksi yrityksen käyttöön asiantuntijuutensa ja yhteistä aikaa kehittämiseen.

Ritaharjun Monitoimitalo

Työpajoja, valmennuksia tapahtumia

Järjestämme Oulussa hankkeen aikana eri kohderyhmille tarkoitettuja tapahtumia ja teemallisia työpajoja. Yrityksille järjestämme myös tarvelähtöisiä valmennuksia ja koulutuksia. Ilmoitamme näistä hankkeen verkkosivuilla ja muissa tiedotuskanavissa.

Kaipaatko valmennusta tai koulutusta jostain tietystä aiheesta? Vinkkaa siitä hankkeen henkilökunnalle ja seuraa ilmoittelua somessa sekä Ajankohtaista-palstalla.

Kokeiluilta odotan oppimiseen ja opettamiseen uusia näkökulmia tai ideoita ja kouluarkeen sopivia ratkaisuja. –Opettaja

Kokeiluympäristöt

Hintan koulu ulkoa

Hintan koulu

Ritaharjun koulu

Ritaharjun monitoimitalo

Hintan koulu ulkoa

Hiukkavaaran monitoimitalo

Ota yhteyttä

HELSINKI

Anna Rantapero-Laine

Erityisasiantuntija
[email protected]

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

Marja Keränen

Lehtori
[email protected]

TAMPEREEN KAUPUNKI,
Perusopetus ja varhaiskasvatus

Harri Jurvela

Kehittämispäällikkö
[email protected]

TAMPEREEN KAUPUNKI,
Lukiokoulutus

Jorma Suonio

Lukiokoulutuksen johtaja
[email protected]

TAMPEREEN KAUPUNKI, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu

Tuula Hoivala

Kehitysjohtaja
[email protected]

TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Rauli Lautkankare

Lehtori
[email protected]

OULUN AMMATTIKORKEAKOULU

Johanna Pihlajamaa

Lehtori
[email protected]

ESPOO

Harri Luttinen

Digikehittämispäällikkö
[email protected]

FORUM VIRIUM HELSINKI

Matti Hämäläinen

Projektipäällikkö
[email protected]

TURKU

Projektitoimisto

[email protected]

OULU

Anne Koskela

Projektipäällikkö
[email protected]

Seuraa somessa #oppimisenuusiaika:

facebooktwitterlinkedin

Yhteistyö yritysten kanssa on loistava mahdollisuus oppilaille päästä tutustumaan ja osallistumaan oikean yrityksen tuotekehitykseen. –Opettaja

Back To Top