skip to Main Content

Hanke on päättynyt 30.11.2020. Sivustoa ei enää päivitetä.

Motivaatiota Matikkaan Skillgrowerin Avulla

Skillgrower on tekoälyllä ja pelillisyydellä varustettu matematiikan sähköinen oppimisalusta, jossa on lähes koko valtakunnallisen perusopetuksen opetussuunnitelman kattava oppimateriaali. Alusta tukee, kannustaa ja ohjaa jokaista oppilasta henkilökohtaisen ja opetussuunnitelmaa toteuttavan palautteen avulla. Opettajat taas saavat alustasta helposti tietoa oppilaiden edistymisestä ja työskentelystä, jonka avulla annettu palaute on aina merkityksellistä ja tukee oppijaa yksilöllisesti. Skillgroweria voi käyttää myös arvioinnin tukena sekä läksyjen tarkistukseen. Skillgrower mahdollistaa vuosiluokan oppimäärän ylittämisen, jolloin innokkaimmat voivat edetä seuraaville luokka-asteille vielä saman vuoden aikana.

Oulun kaupungin Pöllökankaan koululla toteutetun nopean kokeilun tavoitteena oli pilotoida oppimisalustaa luokkahuoneympäristössä ja etäopetuksessa. Kokeiluun osallistui yksi viidesluokka opettajansa kanssa. Kokeilussa alustaa käytettiin kahdessa jaksossa yhteensä kolmen viikon ajan. Niiden välissä alustaa kehitettiin saadun palautteen perusteella, ja samalla siihen lisättiin ominaisuuksia toista etäopetukseen keskittyvää kokeilua varten. Jaksojen jälkeen tuotteesta kerättiin vielä palaute ja kehitysehdotukset oppilaita sekä opettajalta käyttäen arviointilomaketta.

Kokeilu onnistui hyvin tavoitteessaan. Oppimisalusta keräsi kehuja helppokäyttöisyydellään, tehokkuudellaan ja motivoivuudellaan. Pientä kehitettävääkin alustasta löytyi yksittäisten tehtävien osalta. Kaiken kaikkiaan palaute oli kuitenkin positiivista ja kyselyn mukaan jatkossa 34,8 % oppilaista opiskelisi mieluiten ainoastaan Skillgrowerilla, 56,5 % käyttäisi sekä kirjaa että oppimisalustaa ja 8,7 % ainoastaan kirjaa.

Opettajien näkökulmasta kokeilu onnistui todella hyvin:
”Oppilaiden palaute oli todella hyvää! Kyse oli kuitenkin matikan opiskelusta järjestelyllä, jonka on tavoitekin korvata perinteinen oppikirja. Tärkeimpiä mittareita (joissa toki myös pärjäsimmekin hyvin) omasta mielestäni ovat koulumaailmaa ajatellen helppokäyttöisyys, suosittelu ja millä tavoin mieluiten opiskelisi jatkossa. Niissä pärjäsimme erinomaisen hyvin. Myös kvantitatiivisesti harjoittelun määrä oli huomattava, oppilaat tekivät keskimäärinkin jopa satoja tehtäviä viikossa. Tehtävät eivät olleet helppoja, vaan ne oli mukautettu osaamistasoon.

Mielestäni kokeilu oli hyödyllinen, ja saimme sen avulla myös näppärästi kerättyä oppilaidenkin näkökulmasta palautetta. Kiitos tästä mahdollisuudesta.”

Back To Top