skip to Main Content

Hanke on päättynyt 30.11.2020. Sivustoa ei enää päivitetä.

Tekoäly Oppimisen Tukena

Case: Alvin AI, Simua Startup

Ritaharjun koulun 7C luokka aloittaa parhaillaan englannin kielen tuntia, jossa hyödynnetään tekoälyä oppimisessa. Kyseessä on Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hankkeen Oulun osatoteutuksen nopea kokeilu, jossa Simua Startup kehittää kevään aikana Alvin AI nimistä tekoälysovellusta yhdessä koulun opettajien ja oppilaiden kanssa. Sovellus toimii startupin perustajan Tommi Mänttärin itsensä kehittämällä EnglishScript -kielellä, joka mahdollistaa ohjelmoinnin puhumalla ja kirjoittamalla englannin kielisiä lauseita. Alvinille voidaan opettaa esimerkiksi sanastoja, käsitteitä, asioita ja niiden välisiä riippuvuuksia. Asioiden opettamisen ohella tekoälysovelluksen kanssa voidaan käydä keskusteluja sen tietämistä kokonaisuuksista.

Kokeilussa Mänttäri ja hänen työparinsa Mika Saari haluavat selvittää, mitä mahdollisuuksia Alvin-tekoäly tuo kouluympäristöön. He näkevät, että sovellusta voitaisiin tulevaisuudessa käyttää esimerkiksi apuopettajana tai eräänlaisena motivointityökaluna oppimiseen.

Simua on käyttänyt kokeilumahdollisuuden Ritaharjun koululla hienosti hyödyksi. Alvin-tekoälyä käytetään kokeilussa tällä hetkellä kemian, robotiikan ja englannin kielen tunneilla. Yritys on valmistellut jokaiselle kokeilukierrokselle uuden tuntisuunnitelman yhdessä opettajan kanssa edellisten kierrosten käyttökokemusten ja palautteen perusteella. Päivityksiä Alviniin saadaan näin tehtyä tiheään jatkuvan havainnoinnin ja palautteen avulla. Mänttäri kertoo tällaisesta kokeilusta olevan erittäin paljon hyötyä heille kehitystyössä.

Englannin kielen opettaja Tanja Nyman näkee kokeilutoiminnan hyvänä ja mielenkiintoisena myös koulun näkökulmasta. Aluksi oli haastavaa miettiä, miten kyseinen kokeilu istuisi oppitunnille. Yritys on kuitenkin saanut joka iteraatiokierroksella uutta tietoa tekoälyn toimivuudesta ja on voinut kehittää seuraavaan kierroksen suunnitelmaansa sen mukaan. Nyman suhtautuukin yhteistyöhön avoimin mielin: “Näin se menee. Joka kerta opitaan jotain uutta ja osaa itsekin paremmin varautua”. Yritysyhteistyöhön mukaan lähteminen voikin edesauttaa uuden ajattelun syntymistä niin opettajille kuin oppilaillekin.

Tämän päivän tunnilla oppilaiden on tarkoitus opettaa Alvinille Suomen luontoon ja kulttuuriin liittyvää sanastoa ja kokeilla keskustella tekoälyn kanssa näistä aiheista. Työkalu herättää oppilaissa selkeästi kiinnostusta ja sitä oltaisiin mielellään valmiita käyttämään uudestaankin. Oppitunnin aikana Saari ja Mänttäri kirjaavat ylös havaintojaan sovelluksen käyttöhaasteista ja parannuskohteista. Tunnin päätyttyä yrityksellä on jälleen uutta dataa, miten työkalu palvelisi paremmin oppitunteja. Aika näyttää onko Alvin AI tulevaisuudessa avustamassa oppilaita myös muissakin kouluissa.

Back To Top