skip to Main Content

Hanke on päättynyt 30.11.2020. Sivustoa ei enää päivitetä.

Uusien Oppimateriaalien Kehittämistä Kokeilujen Avulla

Tunteiden käsittelemistä, ilmeiden näyttelemistä ja ryhmäpaineharjoituksia… Kyseessä on Qridi Oy:n neljän viikon mittainen kokeilu Oulun Ritaharjun koulussa, jossa yritys yhdessä opettajien kanssa kehitti uudenlaista tehtävämateriaalia oppimisen ja arvioinnin alustaansa. Materiaali on psykologi Marja Kokkosen luomaa sisältöä sosio-emotionaalisten taitojen opettamiseen, jota nyt käytännössä kokeiltiin kouluympäristössä strukturoimalla sisältö Qridin oppimisen ja arvioinnin alustan kautta. Tavoitteena oli saada arvokasta tietoa tehtävien toimivuudesta eri ikäisillä oppijoilla sekä Qridin ominaisuuksien toimivuudesta materiaalin käyttöön.

Kokeilussa opettajat kävivät oppilaiden kanssa materiaaleihin liittyvät viikkoharjoitukset läpi tiettyinä ajanjaksoina. Kokonaisuuksissa on huomioitu, että samoja harjoituksia voidaan tehdä useamman kerran kouluvuosien aikana. Oppilaat pystyivät myös tekemään Qridin kautta tehtäviin liittyen esimerkiksi vuorovaikutustaitojen itse- ja vertaisarviointeja.

Yritys sai kokeilun aikana erittäin hyödyllistä tietoa uuden sisällön sopivuudesta oppitunneilla. Lisäksi tarkasteltiin, kuinka oppilaiden ja vanhempien kanssa suoritettavat kotitehtävät toimivat käytännössä. Palautetta saatiin vertailemalla erityisopetuksen sekä toisen, neljännen ja kahdeksannen vuosiluokan opettajien kokemuksia toisiinsa yksittäisten tehtävien toimivuuden osalta. Sisältöjä onkin kohdennettu jo eri ikäisille oppijoille, ja osa sisällöistä on räätälöitävissä vielä paremmin nuoremmille ja osa vanhemmille oppijoille.

Opettajien ja yrityksen välinen loppupalaveri

Opettajat olivat erittäin tyytyväisiä kokeiltaviin tehtäviin ja niiden sisältöön. Arvostusta annettiin etenkin sille, että materiaalit olivat jo käyttövalmiita, joten niillä oli helppo pitää tunteja. Kehitysehdotuksia annettiin niin eri tehtävätyyppien sisältöön kuin alustan käyttöliittymään, jotta tehtävät olisivat mahdollisimman helppoja toteuttaa.

Qridin Henri Karjalaiselle kokeiluprosessi on opettanut, että opettajien kanssa tehtävässä yhteiskehittämisessä toimii parhaiten ajallisesti hyvin etukäteen rajattu tehojakso, mikä osaltaan vaatii myös tehokasta kokeilun sisällöllistä rajausta tiettyyn aihe-alueeseen.

Onnistuneen kokeilun kautta lisää yhteistyötä

Kokeilu koettiin molemmin puolin mielenkiintoisena ja hyödyllisenä, joten yrityksen ja samojen opettajien kanssa järjestettiin myös toinen materiaalisisältöihin liittyvä kokeilu, tällä kertaa Marja Kokkosen luomilla itsetuntotaitomateriaaleilla. Tällä kokeilulla Qridi sai uutta tietoa itsetuntotaitoihin liittyvän opetusmateriaalin tarpeellisuudesta ja toimivuudesta koulussa.

Kokeiluun osallistuneiden opettajien mielestä uusi kokeilu oli helppo tehdä oppilaiden kanssa, koska kokeilu oli jatkumoa edelliselle syksylle, jolloin Qridin käyttö tuli heille jo tutuksi. Myös Karjalainen näkee, että yhteistyön jatkaminen samojen opettajien kanssa helpotti uuteen kokeiluun valmistautumista ja sen toteuttamista. Yhteiskehittämistä mielellään jatketaan myös tulevaisuudessa. Kiinnostusta onkin järjestää kolmas vastaavanlainen kokeilua, jossa testataan jälleen uusia materiaalisisältöjä ja niiden toimivuutta Qridin oppimisen ja arvioinnin alustassa.

Kokeilu toteutettiin Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hankkeen Oulun kaupungin osatoteutuksessa.

Back To Top