skip to Main Content

Hanke on päättynyt 30.11.2020. Sivustoa ei enää päivitetä.

Yhteiskehittämällä Ratkaisuja Uusiin Oppimisympäristöihin

Oulun Hiukkavaaran monitoimitalossa on syksyn aikana aloitettu uusia nopeita kokeiluja yritysten kanssa. Vuonna 2017 valmistunut koulu edustaa arkkitehtuuriltaan uutta ja avointa oppimisympäristöä. Erityistä koulussa ovat käytössä olevat pedagogiset ratkaisut, joita uudet muunneltavat tilat tukevat. Hiukkavaarassa opetus on vuosiluokkiin sitomatonta ja ryhmittelyt perustuvat oppijoiden yksilöllisiin tarpeisiin. Uniikki toimintaympäristö mahdollistaa modernin opetuksen, mutta tiloihin liittyy myös haasteita, joihin yritykset ovat tarttuneet yhteiskehittämisen keinoin.

Yksi Hiukkavaaran kokeiluohjelmaan valituista yrityksistä on Timmi Software Oy. Yrityksen tavoitteena on yhteiskehittää RFID-tunnisteisiin perustuvaa tuotetta, jolla voidaan kehittää oppilaiden itseohjautuvuutta erilaisiin oppimistiloihin. Lisäksi kokeiltavalla tuotteella haetaan vaihtoehtoja oppilaiden läsnäolojen kirjaamiseen sekä tilojen varaamiseen ja käyttöasteen tehostamiseen avoimissa oppimisympäristöissä.

Kokeilua varten koulun tiloihin asennettiin lukijalaitteita, jotta oppilaat voivat RFID-tunnisteisilla rannekkeilla ilmoittautua läsnäolevaksi erilaisiin oppimistiloihin. Kokeiluun osallistuu huoltajien ja oppilaiden suostumuksella n. 160 oppilaan ryhmä, joka on ottanut innostuneena rannekkeet ja kokeilun vastaan. Projektissa pidetään säännöllisesti lyhyitä viikkopalavereita yrityksen ja koulun yhteysopettajan kesken nopean palautteen saamiseksi.

Samoissa tiloissa Qridi Oy valmistelee omaa kokeiluaan, jossa pyritään uudella ratkaisulla vastaamaan yksilöllisen oppimispolun dokumentoinnin haasteisiin vuosiluokkiin sitomattomassa opetuksessa.

Käytännössä esimerkiksi Hiukkavaaran koulussa alakouluikäiset oppilaat opiskelevat yhden lukuvuoden aikana usean opettajan kanssa, jolloin oppilaan oppimispolun kokonaiskuvan hahmottamiseksi yli opettaja- ja oppiainerajojen kaivataan ratkaisuja. Kokeilussa pyritään osallistamalla oppilaita, opettajia ja rehtoria ymmärtämään haasteen ongelmat eri tasoilla ja luomaan ideoiden pohjalta suunnitelmat uuden käyttöliittymän rakentamiseksi Qridin oppimisen ja arvioinnin alustaan. Parhaillaan kokeilussa oppilaat ideoivat omissa yritysryhmissään, miltä Qridin uusi käyttöliittymä voisi näyttää (etukuva).

Kyseiset kokeilut jatkuvat syyslukukauden yli ja päättyvät tammikuun lopussa. Yrityksillä on edelleen mahdollista tarjota omia ideoita tai tuotteita kokeiltavaksi Oulun kouluihin ns. yrityslähtöisinä kokeiluina. Vuoden 2020 keväälle etsitään myös yrityksiä yhteiskehittämään uusiin haasteisiin liittyen.

19.11.2019 | 6Aika: Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt

 

Back To Top