skip to Main Content

Hanke on päättynyt 30.11.2020. Sivustoa ei enää päivitetä.

Yritysyhteistyö Avaa Uusia Kokeilumahdollisuuksia

CASE: Hyvinvoinnin oppimiskokonaisuus, Otava Oppimisen palvelut ja Qridi Oy

Syksyllä kaksi opetusalan yritystä lähti yhdessä suunnittelemaan, millaisella palvelulla oppilaiden jaksamista ja hyvinvointia voitaisiin edistää kouluarjessa. Syntyi ajatus Terve elämä -projektista, jossa yhdistetään Otavan tuottama hyvinvoinnin monialainen oppimiskokonaisuus, Polarin aktiivisuusrannekkeiden mittausdata sekä Qridin oppimisen ja arvioinnin alusta yhdeksi oppimiskokonaisuudeksi. Yhteistyöllä halutaan kehittää tarkoituksenmukaista ja monistettavaa toimintamallia, jota voidaan tulevaisuudessa levittää laajemmalle käyttäjäkunnalle.

Hyvinvoinnin oppimiskokonaisuutta kehitettiin kevään 2019 aikana Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hankkeen puitteissa Oulun kaupungin Ritaharjun koulussa. Kokeiluun osallistuivat Tiina Orbinskin ja Henna-Riikka Koivikon viidennen luokan oppilasryhmät, jotka kävivät kokeilujakson aikana läpi yritysten kokoamaa tuntisuunnitelmaa antaen samalla palautetta kokonaisuuden toimivuudesta kouluarjessa. Oppimiskokonaisuudessa pyritään yhdistämään mm. projektityöskentely, tutkiva oppiminen ja tutkimustiedon peilaaminen omaan hyvinvointiin. Koivikko ja Orbinski kertovat, että kokeilu on tuonut uutta kosketuspintaa ja mielenkiintoista vaihtelua koulutyöskentelyyn. Kehitteillä olevalla palvelulla voidaan kannustaa oppilaita liikkumaan ja kiinnostumaan omasta hyvinvoinnista, kuten riittävän yöunen määrästä.


Nopean kokeilun yritysten edustajat ja koulun opettajat. Vasemmalta Markku Pelkonen, Emilia Haapanen, Henri Karjalainen, Tiina Orbinski ja Henna-Riikka Koivikko

Sekä Qridille että Otavalle yhteiskehittäminen koulujen kanssa on jo pitkään ollut oleellinen osa tuotekehitystä. Henri Karjalainen Qridiltä kertoo, että yleensä heidän kumppaneinaan ovat opettajat, rehtorit, koulut ja kunnat. Nyt uusi kokeilu kuitenkin mahdollisti yhteiskehittämisen myös yritysten, kuten Otavan ja Polarin kanssa. Yhteistyössä on vahvistunut käsitys siitä, että yrityksillä on paljon yhteistä, mitä voidaan tulevaisuudessa kehittää. Myös Emilia Haapanen ja Markku Pelkonen Otavan Oppimisen palveluista ovat samoilla linjoilla yhteiskehittämisen suhteen.

”Yritysten näkökulmasta on tärkeää, että päästään kehittämään konseptia asiakkaan kanssa. Esimerkiksi Otava on iso ja perinteinen toimija, jolle on tervetullutta lähteä mukaan ketterään kokeilutoimintaan ja yhteistyöhön pienempien yritysten kanssa.” –Markku Pelkonen

Itse kokeilusta saatiin kevään aikana arvokasta tietoa hyvinvoinnin oppimiskokonaisuuden toimivuudesta ja kehityskohteista jatkoa ajatellen. Haapanen, Pelkonen ja Karjalainen näkevät, että nyt käytettyjä yhteistyön malleja voidaan myös jatkossa käyttää kokeiluun osallistuneiden yritysten yhteisissä projekteissa.

17.6.2019

Nopea kokeilu toteutettiin Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hankkeen Oulun kaupungin osatoteutuksessa. Hankkeen osatoteuttajat ovat julkaisseet yhdessä uusia yhteiskehittämisen haasteita yrityksille syksyksi 2019. Lue uusista haasteteemoista lisää täältä.

Back To Top