skip to Main Content

Hanke on päättynyt 30.11.2020. Sivustoa ei enää päivitetä.

Englannin kieltä opettava Moomin Language School –mobiilisovellus oli testattavana päiväkodissa sekä alakoulun 1. ja 2. -luokilla. Tavoitteena oli englannin kielen opetuksen kehittäminen, palautteen ja kehitysideoiden kerääminen tuotteesta sekä oppimistulosten todentaminen. Päiväkodissa toimivammaksi osoittautuivat sovelluksen avulla pidetyt leikkituokiot, kun taas alakoulussa itsenäinen työskentely onnistui paremmin.

Lue koko kokeilun loppuraportti täältä

promentor.fi/

Back To Top