skip to Main Content

Hanke on päättynyt 30.11.2020. Sivustoa ei enää päivitetä.

Saavutettavuusseloste

Saavutettavuus oppimisenuusiaika.fi-sivustolla

Oppimisenuusiaika.fi-sivustoa koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta. Laissa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia siirtymäaikoihin mennessä. Oppimisenuusiaika.fi-sivut julkistettiin keväällä 2018, joten sivuston siirtymäaika päättyy 23.9.2020.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Sivusto täyttää osittain kriittiset A & AA-vaatimukset. Sivujen päivittäminen päättyy hankkeen päättyessä 30.11.2020, jonka jälkeen sivut ovat staattisessa arkistokäyttömuodossa. Sivuilla olevat tiedot jäävät siis käyttöön, mutta niitä ei enää päivitetä sisällön osalta marraskuun jälkeen. Sivut muokataan arkistokäyttöön saavutettavuusvaatimuksia noudattaen.

Helsingin kaupungin tavoite

6Aika: Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt-hankkeen päätoteuttaja on Helsingin kaupunki. Helsingin tavoitteena on pyrkiä digitaalisten palveluiden saavutettavuudessa vähintään WCAG-ohjeistuksen mukaiseen AA- tai sitä parempaan tasoon.

Palaute sivuston saavutettavuudesta

Huomasitko saavutettavuuspuutteen oppimisenuusiaika.fi-sivustolla? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi. Voit ottaa yhteyttä sähköpostitse: hanne.laasonen(a)hel.fi.

Back To Top