skip to Main Content

Hanke on päättynyt 30.11.2020. Sivustoa ei enää päivitetä.

Oppimiseen, koulutukseen ja oppimisympäristöihin liittyvää dataa syntyy erilaisista lähteistä.  Internet of Things (IoT) tuottaa dataa oppilaitosten kiinteistöistä, liikkumisesta, elektronisten laitteiden käytöstä ja palveluista. Kuka ja miten avoimeen koulutusdataan pääsee käsiksi, ja ketkä voivat tehdä sillä liiketoimintaa?

Näitä teemoja käsittelevät Tampereen ammattikorkeakoulun fysiikan lehtori, TkT, Sampo Saari ja erikoissuunnittelija, FM, Teija Lehto artikkelissaan  Koulutuksen avoimen datan hyödyntämismahdollisuudet, joka on julkaistu Tampereen ammattikorkeakoulun Tamkjournal-verkkojulkaisussa. Artikkelin lähtökohtana on ollut Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hankkeen aikana yritysten osoittama mielenkiinto koulutuksen avointa dataa kohtaan.

Tutustu artikkeliin Tamkjournal-julkaisussa

Back To Top