skip to Main Content

Hanke on päättynyt 30.11.2020. Sivustoa ei enää päivitetä.

Hauskaa Energiamurrosta – Energy Hackathon 2019 Tuotti Uusia Ideoita Energian Visualisointiin Ja Pelillistämiseen

Turussa järjestettiin 17.–18.5. energiamurroksen visualisointiin ja pelillistämiseen keskittynyt hackathon. Hackathonin voitti Punnu Games -yritystiimi lisättyä todellisuutta, vastuullista energiankulutusta ja joukkoistettua kaupunkisuunnittelua yhdistelevällä ideallaan.

 

SparkUp-startupyhteisön tiloissa järjestetyn tapahtuman tarkoituksena oli löytää tapoja tehdä energian kulutus näkyväksi loppukäyttäjälle, sekä mahdollistaa ja helpottaa muutosten tekemistä kuluttajan näkökulmasta viihdyttävällä tavalla. Voittajajoukkueen Punnu Gamesin [https://www.punnugames.com/] ideassa yhdistyi lisätyn todellisuuden käyttäminen kaupunkitilassa hyödyntäen joukkoälyä ja yhteisöjen aktivointia erilaisten innovaatiohaasteiden ratkaisemiseksi.

 

Tapahtumaan osallistui noin 40 osallistujaa 12 tiimissä. Tiimien lähtökohdat olivat varsin erilaisia valtaosan ollessa kuitenkin puhtaita yritystiimejä. Tapahtuman aikana eri alojen asiantuntijoista koostuva raati sparrasi ja auttoi osallistujia ideoidensa kehittämisessä ja prototyyppien rakentamisessa. Hackathonin voittaja sai palkinnoksi Smart and Wise Turku -kärkihankkeen lahjoittamat 4000 euroa sekä Turku Energian, Fortumin ja Tiedon järjestämää yrityssparrausta. Neljälle kunniamaininnan saaneille joukkueille jaettiin pino Lenovon kannettavia tietokoneita.

 

Tapahtuman keynote-puheenvuoron piti tulevaisuuden tutkija Ilkka Halava, joka halusi kilpailuun osallistuvien pohtivan erityisesti monien energiaan liittyvien nykyratkaisujen järjettömyyttä ja energiamurrokseen liittyviä uusia vaikutusmahdollisuuksia. Energiamurros tarkoittaa energiantuotannon hajautumista suurilta energiayrityksiltä kuluttajille. Esimerkkinä voi käyttää aurinkoenergiaa. Talokohtaiset kennot mahdollistavat yksittäisen kuluttajan sähköntuotannon ja sen myynnin. Yksityishenkilö voi tuottaa aurinkokennoillaan enemmän sähköä kuin mikä hänen oma tarpeensa on. Ylijäämän voi esimerkiksi myydä naapurille. Energiamurros tarkoittaa myös siirtymistä polttomoottoreista sähköisiin ratkaisuihin, eli fossiilisista polttoaineista uusiutuviin energiamuotoihin.

 

Hackathonilla ratkaisuja energiatehokkuuden parantamiseen

 

Energy Hackathon 2019 -tapahtuman järjesti kaksi 6Aika-hanketta, jotka keskittyvät kehittämään uusia ratkaisuja energian hyödyntämiseen ja oppimiseen. Energiaviisaat kaupungit -hanke pyrkii kehittämään uusia, älykkäitä ja vähähiilisyyttä tukevia ratkaisuja kaupunkien asuin- ja palvelukiinteistöjen​energiatehokkuuden parantamiseen. Voit lukea lisää aiheesta hankkeen verkkosivuilta energiaviisaat.fi.

 

Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hanke pyrkii edistämään käyttäjälähtöisten virtuaalisten ja fyysisten oppimisympäristöjen kehitystä hyödyntäen esimerkiksi AR- ja VR-teknologiaa. Hankkeen nettisivuilta löydät lisätietoa oppimisenuusiaika.fi.

 

Hackathon on tapahtuma, jossa tiimeissä tai yksin kehitellään nopeasti ideoita ja ratkaisuja ja tehdään niistä prototyyppejä. Yleensä hackathonit kestävät muutaman päivän ja niiden henkeen kuuluu läpi yön työskentely. Päämäärä on kehitellä vapaasti erilaisia ideoita ja saada ratkaisuja myös testattua mahdollisimman nopeasti ja vaivattomasti.

 

Teksti: Suvi Harvisalo, Turun AMK

Kuvat: Miriam Sewon, Valonia

Back To Top