skip to Main Content

Hanke on päättynyt 30.11.2020. Sivustoa ei enää päivitetä.

Älykkäitä Puhtaanapitoratkaisuja Julkisiin Tiloihin

Älykkäät ja uudenlaiset ratkaisut parhaimmillaan sujuvoittavat ja helpottavat ihmisten työtä. Siistijöillä on keskeinen rooli koulutilojen siisteyden ja viihtyvyyden ylläpitäjinä, joissa liikkuu päivittäin suuri määrä ihmisiä. Hohde Kaarina Oy suunnittelee ja toteuttaa älykkäitä puhtaanapitoratkaisuja kodin ja muiden kiinteistöjen laatta-, lasi-, kivi- ja betonipinnoille. Yritys pinnoittaa valitut kohteet ympäristöystävällisellä ja turvallisella nanopinnoitteella, joka helpottaa siivousta ja antaa kestävän suojan likaantumista ja kosteutta vastaan.

Turun osahankkeessa yrityksen oli tarkoitus kokeilla ratkaisuaan ammatti-instituutin älykortteli-hankkeessa, jossa oli tarkoitus tutkia pinnoitteen hyötyjä oppilastöinä valmistuvien omakotitalojen erilaisilla seinä -ja lattiapinnoilla. Kokeilu levitettiin myös perusopetuksen puolelle, jossa tuotteen ja palvelun hyötyjä haluttiin selvittää kaupungin julkisissa tiloissa, tässä tapauksessa koulurakennuksissa.

Perusopetuksen kokeilu tehtiin yhteistyössä hankkeen, yrityksen, kaupungin tilapalveluiden ja puhtaanapitopalveluita tuottavan Arkea Oy:n kanssa. Syksyn 2019 ja kevään 2020 aikana kokeilu toteutettiin Turun Yli-Maarian koulun Moision yksikössä sekä Wäinö Aaltosen koulussa. Molemmissa kohteissa pinnoitettiin sovittujen saniteettitilojen kaakelipinnat, altaat ja hanat.

Tavoite oli selvittää, kuinka paljon nanoteknologialla pinnoitetut pinnat säästävät siistijän aika- ja puhdistusaineresursseja suhteessa nykyiseen toimintaan. Samalla kartoitettiin miten pinnoite vaikuttaa erilaisilla pinnoilla pintahygieniaan sekä kitka- ja kiilto-ominaisuuksiin.

Tulosten mukaan siivoukseen käytettävä aika, vedenkäyttö sekä pintojen kosteus vähenivät, sekä tilojen puhtaustaso parantui silminnähden verrattuna aikaan ennen pinnoitusta. Samalla pintahygienia parani huomattavasti jopa sairasvuodeosaston vaatimalle tasolle. Kitkaominaisuudet eivät myöskään muuttuneet. Kiiltomittauksissa pystyttiin havaitsemaan, että käsitellyt laatat heijastivat valoa jopa 15% paremmin kuin käsittelemättömät. Toki pinnoitetut alueet olivat suhteellisen pieniä ja Moisiossa tilojen käyttäjämäärät eivät olleet kovin isot, joten liian suuria johtopäätöksiä käytetyn ajan suhteen ei kannata tehdä. Haastattelujen perusteella myös koulujen opettajat kokivat tilojen pintojen puhtaustason parantuneen aikaisemmasta. Lisää kokeilun tuloksista pääset lukemaan tästä.

Yritys pääsi kokeilun avulla tekemään palveluaan tunnetuksi Turun kaupungin sivistystoimialan julkisiin tiloihin. Erityisesti palveluun tutustuivat kokeilun aikana kaupungin palvelupäällikkö sekä palveluntuottaja Arkea Oy, joka sai tietoa ja kokemusta ratkaisusta, joka voisi helpottaa heidän henkilökuntansa työtä. Kokeilun aikana kehitettiin myös toimivaa raportointipohjaa, joka on tarpeeksi kattava ja samalla helppokäyttöinen palveluntuottajan toimintaympäristössä.

Kokeilun tuloksista informoidaan laajemmin kaupungin tilapalvelukeskuksen ihmisiä ja hankinnasta vastaavia tahoja sekä pohditaan laajempaa kokeilua kaupungin muissa kohteissa. Jos tulokset ovat laajemmin positiivisia, palvelun käytön voisi ottaa osaksi esim. uusien oppimisympäristöjen saniteettitilojen suunnittelua.

– Kokeilu onnistui todella hyvin ja saadut tulokset ovat samansuuntaisia kuin aiemmissa julkisissa pilottikohteissamme. Palvelumme hyödyt näyttävät olevan kiistattomia myös erityyppisissä korkeaa puhtaustasoa vaativissa julkisissa kohteissa. Uskomme että koronan jälkeisellä ajalla julkisten tilojen puhtaustaso nousee entistäkin tärkeämpään asemaan, toteaa Hohde Kaarina Oy:n CEO Jere Hedman.

 

Back To Top