skip to Main Content

Hanke on päättynyt 30.11.2020. Sivustoa ei enää päivitetä.

TinyApp-palvelu on helppokäyttöinen varhaiskasvatuksen henkilöstölle suunniteltu sovellus, jota voisi kutsua vaikka pedagogiseksi assistentiksi. HelsinkiNYC International Oy:n kehittämän palvelun avulla varhaiskasvatuksen pedagogista toimintaa voidaan tuoda uudella tapaa näkyväksi ja sen avulla voidaan luoda analytiikkaa ja raportteja eri aihealueista. Henkilöstö pystyy näin kehittämään omaa työtään ja päiväkodissa pystytään laajemmin suunnittelemaan lasten kasvua ja kehitystä tukevia toimintoja.

TinyApp-sovellusta kokeiltiin 6Aika: Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt-hankkeessa Turussa kahdessa jaksossa Turun Yli-Maarian ja Moision päiväkodeissa. Kokeiluun osallistui neljä ryhmää (8 varhaiskasvatuksen ammattilaista ja 63 eri ikäistä lasta). Päiväkodit saivat käyttöönsä palvelun sekä sen oheismateriaalin ja käyttötuen. Kokeilussa keskityttiin palvelun kehittämiseen erityisesti pedagogisen dokumentoinnin ja portfolion näkökulmasta.

Yritys keräsi palautetta päiväkotien työntekijöiltä kokeilujaksojen välissä sekä kokeilun lopussa. Yritys koki saaneensa tarpeeksi palautetta, jonka perusteella se pystyy kehittämään palvelun käytettävyyttä parantavaan suuntaan. Palvelussa koettiin hyväksi sen visuaalisuus sekä analytiikan ja statistiikan hyödynnettävyys. Haasteellista kokeilussa oli vanhempien osallistaminen kokeiluun ja se, että Turun varhaiskasvatuksessa on käytössä useita palveluja.

Back To Top