skip to Main Content

Hanke on päättynyt 30.11.2020. Sivustoa ei enää päivitetä.

Vallalla olevan oppimiskäsityksen mukaan lapset ja nuoret ovat itse aktiivisia toimijoita, jotka oppivat vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Ilmiöpohjaista ja toiminnallista oppimista tukee oppilaan mahdollisuus itse rakentaa ja tuottaa sisältöä, sekä kokea oppiminen aidossa oppimisympäristössä esimerkiksi ulkona. 

Citynomadi Oy:n selainpohjaisen WebTuner -työkalun avulla opettaja tai oppilaat voivat luoda Nomadi -sovellukseen erilaisia tehtäväpolkuja karttapohjaan.  Polut voidaan pelata läpi ns. digitaalisen suunnistuksen avulla.  Turun osahankkeen perusopetuksen kokeilun tavoitteena oli saada käyttäjiltä palautetta sovelluksen edelleen kehittämiseen muun muassa miten sovellus soveltuu eri aineiden opettamiseen sekä miten hyvin sisällönsuunnittelu toimii yhteisöllisesti. Toisena tavoitteena oli kokeilla yhdistää sovelluksen karttapohja ja yrityskumppanin alustalla tehtävä lisätyn todellisuuden sisältö.  Tarkoitus oli tutkia, miten AR -sisältö voidaan toteuttaa teknisesti ja pedagogisesti järkevällä tavalla.

Turun Puolalan koulun viidensien luokkien oppilaat toteuttivat syksyn 2019 työpajoissa tehtäväpolkuja ympäristöopin sisällöistä Turun Urheilupuiston alueelle. Polut pelattiin läpi ja palautetta annettiin sovelluksen eri osa-alueista sähköisellä kyselylomakkeella.  Vuoden 2020 helmi-maaliskuun työpajoissa oppilaat loivat Minsar -alustan avulla lisätyn todellisuuden sisältöjä polkujen tehtäväaiheista. Luotu sisältö linkitettiin paikkatiedon avulla karttapohjaan reitin tehtäväpisteille.  Sisällöntuotannosta annettiin suullista palautetta työpajoissa. Polut oli tarkoitus suorittaa läpi myös lisätyn todellisuuden kanssa, mutta koronaepidemian sekä  AR -käyttöön sopivien laitteiden  yhteensopivuusongelmien takia sitä ei tehty.  Lisätyn todellisuuden käyttö vaatii suurta prosessitehoa ja tekniikka on vielä kehittymässä arkikäyttöön.

Kokeilussa saatiin tarjottua kouluille kokeilualusta uuden teknologian käyttöön. Citynomadi sai kehitysideoita Nomadin edelleen kehittämiseen sekä näkökulmia toimivan AR:n toteuttamiseen. Keskeiseksi huomioksi nousi se, että digitaalisten ratkaisujen käyttö koulujen laiteympäristössä pitäisi pystyä toteuttamaan mielellään yhden laitteen ja sovelluksen ympärille.

– Turun Puolalan koulun kanssa tehty kokeilu osoitti, että paikkatiedon sovellukseen voidaan yhdistää uutta teknologiaa, ja oppilaat ovat innostuneita itsenäisestä työskentelystä. Parin vuoden kuluessa AR on varmasti vahvemmassa asemassa arki- ja hyötykäytössä. Kokeilut vievät uutta tekniikkaa jokapäiväiseksi, toteaa CEO/ Founder Merja Taipaleenmäki Citynomadi Oy:sta.

Back To Top