skip to Main Content

Hanke on päättynyt 30.11.2020. Sivustoa ei enää päivitetä.

Akustiikka Ja äänentoisto Ovat Osa Esteetöntä Oppimisympäristöä

Hyvä ja selkeästi kuultu opetusääni on osa esteetöntä oppimisympäristöä. Oikein suunniteltu ja mitoitettu äänentoisto voi parantaa merkittävästi kaikkien oppilaiden oppimistuloksia, mutta erityisesti hyötyä saavat kuulonalenemasta kärsivät oppilaat. Kuulonalenema voi olla pysyvää tai esimerkiksi flunssan aiheuttamaa ja n. 37 % kaikista oppilaista kärsii siitä jossakin vaiheessa lukuvuotta. Joissain oppiaineissa selvästi ja tarkasti kuultu opetusääni korostuu. Esimerkiksi kieltenopetuksessa äänteiden selvä kuuleminen on tärkeää.

IT Plan Oy suunnittelee ja toteuttaa oppimisympäristöjen äänimaailmoja ja äänentoistojärjestelmiä. Yritys edustaa Suomessa erityisesti oppimisympäristöihin suunniteltuja Frontrow -äänentoistojärjestelmiä (www.gofrontrow.com), joiden avulla opetusääni (opettajan/ oppilaan/ ulkoisen median) jaetaan tasaisesti koko oppimistilaan. Järjestelmä on liitettävissä muihin teknisiin järjestelmiin ja se on verkotettavissa sekä liitettävissä esimerkiksi koulun keskusradiojärjestelmään.

Peruspakettiin kuuluvat kaiutin, opettajan kaulamikrofoni ja oppilaan käsimikrofoni. Äänen suoratoistaminen tapahtuu langattomasti esimerkiksi bluetooth:n avulla. Älykkään teknologian ansiosta äänen kaari leviää huoneeseen tasaisemmin, laite vähentää ei toivottua kaiun ääntä ja äänenvoimakkuuden teho on jopa 25 % parempi tavallisiin kaiuttimiin verrattuna. Ääni kuuluu yhtä voimakkaana puhujan sijainnista riippumatta.

Turun varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kokeilun tavoitteena oli käyttäjäkommenttien avulla hakea ideoita ja tarpeita tuotteen jatkokehitystä ajatellen sekä testata, miten laite integroituu oppimistilan käytössä oleviin av-järjestelmiin. Tarkoituksena oli myös lisätä yrityksen näkyvyyttä ja tietoisuutta sen tuotteista ja palveluista sekä yleensäkin korostaa äänentoiston merkitystä opetustyössä sopivan melutason ja opettajien säästeliään äänenkäytön kannalta.

Moision päivähoitoyksikössä ja Yli-Maarian päiväkodissa sekä ala -ja yläkoulun puolella laitteistoa kokeiltiin kolmessa syklissä noin kuukauden mittaisina ajanjaksoina syksyn 2018 ja kevään 2019 aikana. Kerrallaan kokeilussa oli mukana kolme-neljä opettajaa. Oppilaan ja erityisesti opettajan mikrofoniratkaisua oli tarkoitus käyttää eri oppiaineiden tunneilla ja monenlaisissa pedagogisissa tilanteissa. Opettajilta kerättiin palautetta kyselylomakkeen ja henkilökohtaisten haastattelujen muodossa.

Kyselyn keskeisiä tuloksia: Opettajat pitivät laitetta helppokäyttöisenä. Sen avulla lapset rauhoittuivat nopeammin kuuntelemaan ja keskittyivät paremmin opetuksen seuraamiseen. Opettajien mukaan heidän äänensä kesti ja heidän sanomisiaan kuultiin aiempaa paremmin. Aremmatkin oppilaat uskaltautuivat oppilasmikrofonin avulla ilmaisemaan itseään rohkeammin. Laitteesta haluttiin paremmin siirreltävä. Opettajamikrofoni koettiin välillä raskaaksi pidettäväksi kaulalla ja se otti herkästi rahinaa vaatteista, jos opettaja liikkui paljon oppitunnin aikana.

– Yrityksen kannalta kokeiluhanke sujui erinomaisesti. Järjestelmiä kokeiltiin erilaisissa oppimisympäristöissä eri-ikäisten lasten opetuksessa. Kokeiluun valitut opettajat ottivat järjestelmän ennakkoluulottomasti käyttöönsä ja sovelsivat myös oppilasmikrofonia lasten vastatessa kysymyksiin ja esitellessä tuotoksiaan. Järjestelmän, sen käyttöönoton ja käytön kannalta kehitettäviä asioita ja teknisiä ratkaisuja tuli esille jonkin verran. Kokeiluhanke auttoi tuomaan nämä seikat esille ja palaute tuotekehitykseen on jo lähtenyt, toteaa IT Plan Oy:n Lasse Kuivamäki.

Back To Top