skip to Main Content

Hanke on päättynyt 30.11.2020. Sivustoa ei enää päivitetä.

Turun perusopetuksen osahankkeen kokeilun tavoitteena oli skaalata LudoCraft Oy:n aiemmassa pelitutkimushankkeessa kehitetty LudoTrek -oppimissovellus opetussektorille peruskouluikäisten lasten ja nuorten käyttöön uusilla sisällöillä ja grafiikoilla. Tuotteen tarkoitus on tukea perusopetuksen opetussuunnitelman mukaista ilmiöpohjaista ja toiminnallista oppimista uudella ja innostavalla tavalla.

Syksyn 2019 aikana yritys kehitti sovellusta sisäisesti. Karttapohjaisen pelin tehtäväreitit kysymyksineen toteutettiin Turun urheilupuiston ja Moision kuntoradan alueelle yhteistyössä yrityksen ja hankkeen koordinaattorin kanssa. Pelillisen sovelluksen kahta ensimmäistä kehitysversiota testattiin Turun hankeporukan kesken. Oppilaiden ja opettajien käytännön sovellustestaus siirtyi koronaepidemian vuoksi syksyyn 2020. Urheilupuistossa LudoTrekiä pääsivät testaamaan Turun Puolalan koulun kuudes luokka ja Moisiossa Yli-Maarian koulun 3-4 -luokat. Oppilaat kiersivät radan ryhmissä läpi. LudoCraftin erityinen kiinnostuksen aihe keskittyi käyttäjäkokemukseen niin oppilaan kuin opettajien näkökulmista. Kokemuksia pelikokemuksista kerättiin sähköisellä kyselylomakkeella.

Oppilaspalautteessa korostuivat tuotteen käytettävyys, kiinnostavuus, sisältö ja tehtävätyyppien mielekkyys. Opettajien palautteessa kysyttiin erityisesti, miten tuote tukee opettajan arjen opetustyötä ja motivoiko se lapsia oppimaan. Yritys sai myös paljon kokemusta sovelluskehityksen teknisistä reunaehdoista koulujen heterogeenisessa laiteympäristössä.

Kokeilun tuloksena LudoCraft sai tärkeää palautetta sovelluksen teknisestä ja pedagogisesta toimivuudesta. Palautteen perusteella LudoTrekiä jatkokehitetään palvelemaan käyttäjien tarpeita entistä paremmin. – On hienoa olla mukana kehittämässä keinoja, joissa peliväline jalkautuu osaksi käytännön opetustyötä oppilasta motivoivalla tavalla, toteaa Ludocraft Oy:n toimitusjohtaja Tony Manninen.

Back To Top