skip to Main Content

Hanke on päättynyt 30.11.2020. Sivustoa ei enää päivitetä.

Energy Hackathon 2019

Mistä energiaa tulee? Miten voin itse vaikuttaa energiankulutukseen?

Tule mukaan Energia Näkyväksi Hackathoniin 2019 kehittämään ideoita ja sovelluksia siitä miten energiaa saadaan näkyväksi ja energian säästämisestä voidaan tehdä kiinnostavaa ja hauskaa lapsille ja nuorille!

Energiankulutuksen vähentämisellä niin kodeissa, kouluissa kuin töissäkin on suuri merkitys päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi ilmastonmuutoksen ehkäisemisessä. Jotta energiankulutusta voidaan pienentää, täytyy energiateemasta sekä omista vaikutusmahdollisuuksista tehdä kiinnostavaa ja osallistavaa jo lapsille ja nuorille.

Energy Hackathonissa etsitään ratkaisuja siihen, miten energiankulutusta voisi tehdä näkyvämmäksi ja sen säästäminen mielenkiintoiseksi mahdollisimman konkreettisilla ja hauskoillakin tavoilla.  Millaisten uusien digitaalisten sovellusten ja pelien avulla energiateemasta voisi oppia enemmän sekä kouluissa että niiden ulkopuolella?

Energian ja datan visualisointi tarjoavat uusia liiketoimintamahdollisuuksia yrityksille.

Kilpailuehdotuksia toivotaan kahden teeman alle:

  1. Kaupunki energia-aiheisena oppimisympäristönä
  2. Rakennukset energia-aiheisena oppimisympäristönä

Miten rakennusten energiajärjestelmiä voisi visualisoida lapsille ja nuorille ymmärrettävästi? Miten rakennusten energia- ja kulutusdataa ja niiden muutoksia voisi visualisoida ja pelillistää kiinnostavasti ja hauskasti?

Energy Hackathon on suunnattu peli-, energia- ja ohjelmistoalan yrityksille, opiskelijoille ja muille kiinnostuneille!

Kick off –tilaisuus 6.3.2019 klo 9-16

  • Tehtävän anto, tiimiytyminen, ideointi. Palkinnot parhaille ideoille.
  • Paikka: Turun AMK, Lemminkäisenkatu 30, Turku

Hackathon 17-18.5.2019

  • Ideoiden jalostus, esittely ja palkintojen jako.
  • Paikka: SparkUp, Tykistökatu 4, Turku

 

Lisätietoja: Rauli Lautkankare, [email protected]

Back To Top