skip to Main Content

Hanke on päättynyt 30.11.2020. Sivustoa ei enää päivitetä.

Lekolar Ja Muunneltava Alkuopetuksen Luokka

Muuntojoustavan oppimisympäristön kehittäminen alkuopetukseen

– Ei jäädä kesälomalle! Näin toivoi eräs oppilas Turun Yli-Maarian koulun Moision yksiköstä, jossa kokeiltiin opiskelua Lekolarin varustamassa pulpetittomassa malliluokassa kevään 2018 aikana.

Koulun alkuopettajat suunnittelivat yhdessä Lekolarin edustajien kanssa uudenlaisen alkuopetuksen opetustilan. Luokkatila uudistui myös kiintokalusteiden osalta. Yritys laati toiveiden perusteella muutaman mallin, joista valittiin toteutukseen paras. Avainteemoina olivat muunneltavuus, viihtyvyys, ergonomia ja kalusteiden toimivuus. Suunnittelussa huomioitiin alkuopetuksen pedagoginen luonne ja tarpeet. Kokeilu tehtiin täysin vastikkeettomasti.

Luokassa on erityyppisiä tuoleja niin rauhalliseen kuin aktiivisempaankin istumiseen sekä kevyitä muotopöytiä, joista voi tarpeen mukaan muodostaa helposti erilaisia ryhmiä. Oman pulpetin sijaan jokaisella oppilaalla on oma laatikko kirjoille ja vihkoille sekä seinällä koukku johon voi ripustaa repun. Luokan nurkkaan on luotu pieni rauhallinen tila raheilla ja pyöreällä pöydällä. Nurkkauksen vieressä pehmeä satamatto tuo iloa matematiikan oppimiseen. Kun koko luokka on yhteistä tilaa, vahvistuu yhteishenkikin.

Kuukauden ajan koulun alkuopetusluokat käyttivät tilaa vuorotellen ja antoivat vapaamuotoista palautetta tilan toimivuudesta ja kalusteiden sopivuudesta oppimisympäristöön. Tilan yhteissuunnittelun ja palautteen avulla yritys sai erilaisia näkökulmia ja tietoa käyttäjien tarpeista uudenlaisten alkuopetuksen oppimisympäristöjen suunnitteluun vanhassa koulurakennuksessa. Kokeilu tuki myös käyttäjälähtöisen suunnittelumallin kehittymistä. Kokeilun avulla yrityksen tunnettavuus koulukalustetoimittajana lisääntyi. Yritys sai kokeilusta myös referenssin ja voi käyttää sitä jatkossa omana markkinointimateriaalinaan.

– Uutta on aina kiva päästä kokeilemaan, jos se tuntuu palvelevan opiskelua. Saimme uuden ja valoisan luokan, jossa istumapaikkojen paikkaa voi usein vaihdella. Ryhmätyöt saivat uudet muodot ja erilaiset istuimet innostavat oppijoita. Oppilaat ovat jotenkin paremmin autettavissa näiden uusien pöytien äärellä. Pöytien ääressä oppilaidenkin tulee välillä työskenneltyä seisten. Säilytyskalusteilla saa luokkatilaan jaettuja tiloja. Luokkatilaa käyttävät myös muut alkuopetusryhmät sähköisen varauskalenterin kautta. Olen iloinen, että minä ja luokkani tuli valituksi kokeiluun mukaan, toteaa 2A -luokan opettaja Riitta Lahtinen.

Back To Top