skip to Main Content

Hanke on päättynyt 30.11.2020. Sivustoa ei enää päivitetä.

Päiväkoti- Ja Peruskoululaiset Akustiikkatuotteiden Suunnittelijoina

Älykäs oppimisympäristö voidaan kokea myös taiteen ja luovuuden kautta. Varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelman mukaan käsityö kannustaa erilaisilla työtavoilla lapsia ja nuoria osallisuuteen, aktiivisuuteen ja itseohjautuvuuteen. Siinä korostuvat oma oivallus, ilmaisu, kokeilu ja ongelmanratkaisu. Tarkoitus on kokea iloa itse ja yhdessä suunnitelluista ja tehdyistä tuotoksista.

Palvelumuotoilun näkökulmasta lapsen ja nuoren kasvamista aktiiviseksi toimijaksi tukee hänen mahdollisuutensa esimerkiksi kehittää omaa fyysistä oppimisympäristöään paremmaksi. Palvelumuotoilua tehdessä käyttäjät siirtyvät kuluttajista palveluntuottajien ja kehittäjien rooliin. Parhaimmillaan voidaan nähdä, miten asiat saadaan vielä paremmin toimiviksi.

Idea  projektiin ja yhteistyöhön kaupungin eri kouluasteiden ja yrityksen välillä syntyi muotoilija Laura Laurenilta, joka oli kuulemassa hankkeen mahdollisuuksista yrityksille Turun järjestämässä tilaisuudessa. Kyseisten ajatusten innoittamina Turun 6Aika: Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hankkeessa Eurokangas Oy yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun muotoilualan kanssa toteutti kokeilun, jonka tarkoituksena oli luoda akustiikkaa ja viihtyisyyttä parantavia tuotteita varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen oppimisympäristöihin. Tuotteissa nykyisestä poikkeavaa oli koulujen ja päiväkotien itse tuottama design. Kokeilussa yritys pyrki kehittämään uudenlaista tuotekokonaisuutta ja palvelumallia, joka osallistaa tuotesuunnitteluun loppukäyttäjät. Lisäksi yritys halusi saada kokemusta yhteiskehittämisen prosessista eri tahojen kesken sekä tuoda näkyväksi sen monipuolista palvelukokonaisuutta erityisesti opetussektorilla.

Turun AMK:n muotoilualan opiskelijat pitivät Turun Yli-Maarian koulussa (ala-ja yläkoulu) ja Moision päiväkodissa työpajoja. Annetuissa tehtävissä lapset ja oppilaat ohjattiin pohtimaan, mikä tuo heille hyvinvointia ja onnellisuutta arkipäiväisissä asioissa. Syntyi paljon aiheeseen liittyvää ja eri tekniikoilla toteutettua kuva-materiaalia. Opiskelijat skannasivat valitut kuva-aiheet digitaaliseen muotoon ja käyttivät niitä pohjana digiprinttien suunnittelussa. Kun printit oli luotu, opiskelijat palasivat esittelemään valmiita tuotoksia kouluun ja päiväkotiin. Yhdessä pohdittiin, minkälainen akustoiva tuote oppimistilaan halutaan toteuttaa ja mitä printtejä niissä käytetään. Eurokangas arvioi ideoiden toteutukseen tarvittavat materiaalit ja resurssit. Käytettävät printit toimitettiin yritykselle. Yritys painoi printit omille kankailleen ja niistä valmistettiin erilaisia akustiikkatuotteita (akustiikkalevyt, verho, tilanjakajasermi).

Kokeilu sujui hyvin monen eri tahon yhteistyönä ja sitä tehtiin alusta asti vahvasti palvelumuotoilun näkökulmasta. Kokeilussa syntyi uusien akustiikkatuotteiden lisäksi yritykselle käyttäjälähtöisen suunnittelun palvelumalli, jota on mahdollista monistaa muissa kohteissa ja ympäristöissä. Kokeilu oli uusi ja innovatiivinen tapa osallistaa käyttäjät fyysisten oppimisympäristöjen suunnitteluun. Lapset ja nuoret pääsivät aidosti mukaan uuden tuotteen suunnitteluprosessiin.

– On ollut ilo olla mukana 6Aika -hankkeessa ja mahdollistaa ideoiden muotoutuminen valmiiksi, oppilaita ja opettajia ilahduttaviksi tuotteiksi, joista on myös aidosti hyötyä käyttöympäristössään. Toivottavasti hankkeen positiivisen esimerkin myötä Turun kaupunki harkitsee jatkossakin käyttävänsä palvelumuotoilua osana lasten taidekasvatusta. Näin oppilaat pääsevät vaikuttamaan oman oppiympäristönsä viihtyisyyteen ja saavat jättää omat kädenjälkensä tiloihin sekä tutustuvat yritysmaailmaan, toteaa Eurokangas Oy:n myyntijohtaja Karoliina Laakso.

Back To Top