skip to Main Content

Hanke on päättynyt 30.11.2020. Sivustoa ei enää päivitetä.

Tarjouskilpailu: Turun Kaupungin Osahankkeen Vaikuttavuus Ja Arviointi

Turun kaupungin sivistystoimiala pyytää tarjouksia 6:Aika Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -osahankkeen tutkimuksen toteuttamiseen.

Turun kaupungin osahanke hankkii tutkimuksen hankkeen etenemisestä Turussa, hankkeen vaikuttavuudesta sekä kehitettyjen innovaatioiden hyödyllisyydestä. Palvelun tuottajan tulee arvioida kokeiluja ja kehitettävää toimintamallia ottaen huomioon eri sidosryhmien toimijat. Tutkimuksen avulla raportoidaan myös hankkeen tuloksista. Tutkimuksessa tulee hyödyntää hankkeeseen osallistuneiden yritysten ja hankehenkilöstön kokemuksia ja hankkeessa kertynyttä dokumentaatiota. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava hankinta.

Sitova tarjous liitteineen tulee toimittaa sähköpostitse viimeistään 15.3.2019 klo 12.00 osoitteeseen:

[email protected]

Kaikki tarjouskilpailuun liittyvät dokumentit löydät alta:

Tarjouspyyntö

Alustava työohjelma

Tarjousten pisteytys

Esitetyt lisätietopyynnöt ja vastaukset (päiv. 8.3.2019)

1) Koska tarjouksen hinnoittelun kannalta on oleellista, kuinka monta tällaista tilaisuutta (kehittämisympäristökohtaiset tilaisuudet) haluatte pidettävän, niin kysymyksemme onkin, kuinka monta?

Hanketta toteutetaan Turussa kolmessa kehittämisympäristössä Yli-Maarian Ypsilon monitoimitalossa, Yli-Maarian älykkäässä korttelissa ja Aurajokirannassa.

2) …suunnitelmassa puhutaan myös eri sidosryhmien toimijoista, onko nämä vielä eri ryhmiä ja onko ajatus, että heille olisi myös omia tilaisuuksia?

Sidosryhmille ei järjestetä erillisiä tilaisuuksia, mutta sidosryhmät kutsutaan kehittämisympäristökohtaisiin tilaisuuksiin mukaan.

3) Onko taitettu painokelpoinen tiedosto ja muokattava taittotiedosto vain eri muotoon tallennettuja tutkimusraportin versioita (pdf-versio) vai pitääkö tutkimusraportista tehdä vielä erilainen versio?

Ne ovat eri muotoon tallennettuja versioita samasta raportista. Verkkosivuilla esitettävä julkaisukelpoinen versio voi olla pdf-tiedosto.

4) Kuinka monta kokeilua tai yhteiskehittämisprosessia on arvioitavana?

Tähän mennessä Turun osahankkeessa on tehty yhteistyötä 37 yrityksen kanssa. Kaikki raportit, arvioinnit ja suunnitelmat ovat tutkimusraportin laatijan käytössä.

Back To Top