skip to Main Content

Hanke on päättynyt 30.11.2020. Sivustoa ei enää päivitetä.

6Aika: Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt- hanke pyytää tarjouksia verkkovalmennusalustan toteutuksesta

 

6Aika: Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt järjestää tarjouskilpailun hankkeeseen liittyvän verkkovalmennusalustan toteuttamisesta. Selainpohjaisen verkkovalmennusalustan tavoitteena on lisätä pääsääntöisesti yrittäjistä koostuvien osallistujien tietoutta ja kiinnostusta yhteiskehittämisestä eri oppimisympäristöissä.  

 

Verkkovalmennusalusta suunnitellaan ja toimitetaan yhdessä tilaajan kanssa. Alustassa käyttäjät oppivat tekstien, videoiden ja kuvien kautta, ja sen toivotaan olevan moderni ja helppokäyttöinen. Käyttäjien pitää pystyvä liikkumaan ja tuottamaan sisältöä helposti eri moduulien välillä. Tarkempi malli alustan kokonaisuudesta sekä sen ohjeistus ja toiveet löytyvät alla olevista liitteistä.  

 

Tarjouksia pyydetään7.8.2020 klo 14:00 mennessä. Tarjoukset ja sen liitteet jätetään sähköpostilla osoitteeseen . 

 

Kysymyksiä lisätiedoista otetaan vastaan 3.8.2020 kello 14.00 asti. Kysymykset lähetetään sähköpostilla osoitteeseen . Vastaukset kysymyksiin julkaistaan osoitteessa oppimisenuusiaika.fi/turku viimeistään 4.8.2020 kello 16.00.

 

Katso tarkemmat tiedot tarjouspyynnöstä ja sen vaatimuksista liitteistä: 

 

Alustan tarjouspyyntö

Tarjouspyynnön vaatimukset

Hankintasopimusluonnos

Visuaalinen malli verkkokurssista

 

Tarkentavia kysymyksiä tarjouspyyntöön:

 

Millainen kokonaiskapasiteetti kuukausittain olisi tarpeellinen 100, 1 000, 10 000 hlö/kk?

Onko tästä tarkempaa tietoa?

Minkä verran käyttäjiä alustalla olisi per vuosi tai koko kolmen vuoden jakson aikana?

Onko Tilaajan mahdollista antaa arvioitua käyttäjämäärää palvelulle?

Vastaus: Käyttäjien määrää on vaikea arvioida. Tavoitteena on yli 100 tehtyä yhteiskehittämissuunnitelmaa kolmen vuoden aikana.

 

Jos toivelistalla olevista vaateista kaikki ei täyty, voiko kilpailutukseen silti osallistua?

Vastaus: Kilpailutukseen voi osallistua, vaikka tarjottava palvelu ei täytä kaikkia toivelistan kohtia.

 

Entäs hinnoittelu, tuleeko hintaan sisällyttää kustomointi työt, jotta kaikki listalla olevat toiveet täyttyvät?

Vastaus: Tarjottavan hinnan tulee olla selkeä ja läpinäkyvä, jotta niitä voidaan verrata keskenään.

 

Vaatiiko Tilaaja tarjouspyynnössä esitettyjä vaatimuksia toteutumaan sellaisenaan  alustalla vai onko tarjoajan mahdollista esittää vaihtoehtoinen ratkaisu vaaditulle ominaisuudelle?

Vastaus: Tarjouspyynnössä on esitetty toivelistaus alustan ominaisuuksista. Tarjoaja voi esittää vaihtoehtoisia ratkaisuja toivoituille ominaisuuksille.

 

“Käyttäjän tietoturva pitää pystyä varmistamaan, niin että Tilaaja näkee alustalle syötetyt tiedot vain käyttäjän luvalla.”. Koskeeko tämä vaatimus käyttäjätietojen lisäksi muita tietoja, kuten esimerkiksi yhteiskehittämissuunnitelmaa ja sen sisältöä?

Vastaus: Kyllä koskee. Yhteiskehittämissuunnitelma ja sen sisältö saattavat sisältää liikesalaisuuksia.

 

Sopimusluonnoksessa lukee seuraavasti: ” Sopimus on voimassa 31.10.2020 saakka.”. Selvyyden vuoksi kysymme onko tässä virhe, sillä tarjouspyynnössä mainitaan alustan käyttöajaksi 3 vuotta.

Vastaus: Sopimusluonnoksessa on virhe. Sopimus on voimassa kolme (3) vuotta sopimuksen laatimisesta.

Back To Top