skip to Main Content

Hanke on päättynyt 30.11.2020. Sivustoa ei enää päivitetä.

Perinteinen luokan edessä tapahtuva opetus on vähentynyt ja oppijasta itsestään on tullut aktiivinen toimija, joka oppii päivän aikana monella eri tavalla. Kaikilla ei ole uusia koulurakennuksia, joiden tilasuunnittelussa olisi valmiiksi huomioitu uudenlaiset oppimisen ja työskentelyn tavat. Onkin tärkeää uudistaa myös vanhojen koulujen tiloja opetuksellisen tasa-arvon toteutumiseksi.

Turun osahankkeen esi- ja alkuopetuksen yhteisen kokeilun tavoitteena Tevella Oy:n kanssa oli uudistaa Yli-Maarian koulun Moision yksikön vanha luokkahuone liikunnallista ja toiminnallista oppimista tukevaksi tilaksi. Yrityksen tavoitteena oli selvittää pedagogisia vaatimuksia tilan suunnittelussa, havainnoida minkälaiseen käyttöön tilan kalusteet ja välineistö taipuvat, sekä saada ideoita tuotekehityksen tueksi.

Tilan suunnittelussa pyrittiin huomioimaan eri-ikäiset oppijat pääkohderyhmänä esikoulu- ja alkuopetusikäiset lapset. Pääteemoiksi nousivat muuntojoustavuus, aktiivisuus, innostavuus ja turvallisuus. Yritys laati yhteisen palaverin ja pohjakuvien perusteella tilasta kalustesuunnitelman, jota muokattiin vielä käyttäjäpalautteen perusteella. Yhteistyössä kaupungin tilapalvelukeskuksen kanssa uusittiin tilan kiintokalusteet ja seinäpinnat. Yritys kalusti tilan valituilla kalusteilla ja lisäksi sinne tuotiin erilaisia liikuntavälineitä sekä maker -vaunu.

Opettajat suunnittelivat ja pitivät vuorotellen tilassa erilaisia oppitunteja ja oppimiskokonaisuuksia. Opetustilanteista lähetettiin kuvia ja kommentteja kokeilun whatsapp-ryhmään. Esikouluryhmä kirjoitti blogia tilan käytöstä. Kokeilun lopuksi opettajat täyttivät yrityksen laatiman sähköisen palautelomakkeen.

Tilan kehitysprosessi oli kokonaisuudessaan onnistunut. Opettajilta saadun palautteen mukaan tila soveltui parhaiten toiminnalliseen oppimiseen ja pistetyöskentelyyn. Tilassa pidettiin monipuolisia oppimistuokioita, mm. “värkkäily”-projekteja hyödyntäen maker-vaunua, erilaisia liikunta- ja draamakasvatustuokioita, kuvataiteiltiin sekä tehtiin itsenäisiä tehtäviä erilaisissa työskentelypaikoissa.

Tärkeän käyttäjäpalautteen lisäksi yritys sai kokeilusta vahvistuksen, että tämän tyyppisillä tiloilla ja kalusteilla olisi tulevaisuudessa laajempaakin käyttötarvetta. Lisäksi yritys mallinsi kokeilussa yhteiskehittämisprosessia tuotteidensa testaukseen ja kehittämiseen. Kokeilussa lähdettiin rohkeasti yhteistyössä suunnittelemaan tulevaisuuden oppimistilaa. Projekti synnytti keskustelua ja antoi näkökulmia, minkälainen uudenlainen ja toiminnallinen fyysinen oppimisympäristö voisi olla niin pedagogisten tarpeiden kuin liiketoiminnallisen hyödyn näkökulmasta.

Projekti Moision koulun toiminnallisen luokan kehittäminen yhdessä opettajien kanssa oli antoisa ja hyödyllinen. Pääsimme suunnittelemaan uudenlaisen luokan toiminnallisen oppimisen ajatusten pohjalta ja seuraamaan tilan toimivuutta. Saimme opettajilta kullanarvoista palautetta koskien tilasuunnitelmaa ja kalusteiden toimivuutta. Tämän hankeen ansiosta pystymme kehittämään valikoimaamme siihen suuntaan, mitä koulut Suomessa tarvitsevat, toteaa Tevella Oy:n Ella Väyrynen.

Back To Top