skip to Main Content

Hanke on päättynyt 30.11.2020. Sivustoa ei enää päivitetä.

Haemme Kouluttajia Yritysvalmennukseen

Hankkeemme tarjouspyyntö yritysvalmennusten toteuttamiseen on nyt avoinna Hilmassa!

Hankinnan kohteena on kuudesta itsenäisestä moduulista koostuvan yritysvalmennuksen suunnittelu ja toteutus. Yritysvalmennus on suunnattu digitaalisia ja virtuaalisia oppimisympäristöjä kehittäville yrityksille, jotka ovat pääosin start-up-vaiheessa. Yritysvalmennus toteutetaan kokonaisuudessaan yhden kerran (jokainen moduuli kerran) Helsingissä (optio varataan myös uusintatoteutuksiin) ja lisäksi muut hankintarenkaassa mukana olevat hankekaupungit ja -organisaatiot voivat tilata alueen yritysten tarpeiden mukaisesti yksittäisiä moduuleita tai kaikki moduulit.

Yhdessä valmennusryhmässä on alustavan arvion mukaan 5-10 yritystä. Yritys voi osallistua kaikkiin valmennusmoduuleihin tai tarpeidensa mukaisesti yhteen tai useampaan moduuliin. Yrityksille valmennus järjestetään ns. de minimis-tuen alaisena toimenpiteenä.

Valmennuksen toteutusta haetaan kuuteen teemakokonaisuuteen:
1. Polku kansainvälisille markkinoille ja markkinoiden ymmärtäminen (toteutus englanniksi)
2. Asiakas- ja tarvelähtöisyys edu-tuotteissa sekä yhteiskehittämisen mahdollisuudet
3. Alustatalouden, uusien teknologioiden ja digitaalisuuden vaikutukset uusiin toimintatapoihin ja liiketoimintalogiikkaan edu-yrityksissä
4. IP-asioiden hallinta osana edu-yritysten liiketoimintaa
5. Tuotteen pedagoginen vaikuttavuus
6. Kotimaan myynti ja markkinointi edu-yrityksissä

Yritysvalmennuksen moduulit ajoittuvat syksylle 2019 ja keväälle 2020 siten, että moduuli nro 1 järjestetään ensimmäisenä, elo-syyskuussa 2019. Tilaaja sopii tarkoista toteutusajankohdista tarkemmin valituksi tulleet toimittajan kanssa.

Tarjoukset pyydetään toimittamaan Hilmaan 23.4.2019 klo 12.00 mennessä.

Tutustu tarkemmin tarjouspyyntöön täällä.

Back To Top