skip to Main Content

Hanke on päättynyt 30.11.2020. Sivustoa ei enää päivitetä.

Päiväkodeissakin Yhteiskehitetään

Alle kouluikäiset lapset käyttävät kaikessa tekemisessään ennakkoluulotonta mielikuvitustaan, josta meillä aikuisilla on enää murto-osa jäljellä. Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa lapsia kannustetaan ja rohkaistaan luottamaan omiin kykyihinsä. Heitä kannustetaan ratkaisemaan haasteita ja toimimaan erilaisissa tilanteissa.

Toimintatapana erilaiset projektit ja teemat istuvat varhaiskasvatuksen arkeen toimintaa monipuolistavana tekijänä. Lasten kanssa voi yhteiskehittää ja pitää erilaisia monipuolisia työpajoja. Esimerkiksi kädentaidot kannustavat erilaisilla työtavoilla lapsia osallisuuteen, aktiivisuuteen ja itseohjautuvuuteen. Siinä korostuvat oma oivallus, ilmaisu, kokeilu ja ongelmanratkaisu. Tarkoitus on kokea iloa, itse ja yhdessä suunnitelluista ja tehdyistä tuotoksista.

Jos kaipaa uusia ideoita tai uutta näkökulmaa, kannattaa kysyä lapsilta 😊

Turussa on innokkaita kehittäjiä varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Syksylle 2020 olisi vielä mahdollisuuksia tehdä yhteiskokeiluja yritysten kanssa!

Linkki videoon: Varhaiskasvatus täynnä mahdollisuuksia

Back To Top