skip to Main Content

Hanke on päättynyt 30.11.2020. Sivustoa ei enää päivitetä.

Virtuaalisen Tilan Hyödyntäminen Oppimisympäristönä

Virtuaaliset oppimisympäristöt tarjoavat oppimiseen uusia mahdollisuuksia. Reaalimaailma voi siirtyä 3D -ulottuvuuteen ja kotisivu muuttua virtuaaliseksi kotitilaksi. Opetus voidaan järjestää aika -ja paikkariippumattomasti mm. etäopetuksen avulla. Kommunikointi tapahtuu monipuolisten vuorovaikutustyökalujen avulla. Virtuaaliympäristöt tukevat opetussuunnitelman mukaista ilmiöpohjaista ja projektimuotoista oppimista, jossa oppilaalla itsellään on aktiivinen rooli.

Fyysisten oppimisympäristöjen pedagogisen suunnittelun lisäksi Finpeda Oy kehittää Finpeda Virtual Space (FVS) – vuorovaikutteista virtuaaliympäristöä, joka tarjoaa edellä mainittuja virtuaaliympäristöjen ominaisuuksia. Turun osahankkeen perusopetuksen kokeilussa virtuaaliympäristöä haluttiin erityisesti kehittää käytettäväksi virtuaalikouluna.

Kokeilun ensimmäisessä osassa Turun Ypsilonin monitoimitalon rakennussuunnittelun aikana toteutettu arkkitehdin 3D -tietomalli tuotiin yrityksen selainpohjaiseen FVS -ympäristöön ja tutkittiin, miten tekninen mallinnustyö tietomallista virtuaaliympäristöksi voidaan tehdä mahdollisimman sujuvasti. Yhteistyötä tehtiin niin yrityksen, hankkeen kuin arkkitehtitoimiston kanssa. Dokumentti mallinnusprosessista 

Kokeilun toisessa osassa malli annettiin Turun Yli-Maarian koulun opettajien käyttöön hyödynnettäväksi virtuaalisena oppimisympäristönä. Kokeilussa tutkittiin, minkälaisia oppimiskokonaisuuksia alustalla voi tehdä ja mitä ominaisuuksia virtuaalikoulun pitäisi sisältää. Opettajat suunnittelivat erilaisiin valmiisiin virtuaalihuoneisiin uusia pedagogisia sisältöjä ja oppimisprojekteja, joita he koekäyttivät luokkansa oppilaiden kanssa.

Virtuaalihuoneiden päälle tuotettiin sähköisen oppimisympäristön toiminnallisuuksia; mm. jaetut ja etänä yhteisesti muokattavat dokumentit, keskustelu -ja kommunikaatiotyökalut (teksti, kuva, ääni, video), käyttäjien avatar-hahmot, virtuaalisia videoseiniä esityksiin sekä kalustekirjasto ja mallinnettuja objekteja, joiden avulla tiloista luotiin myös visuaalisesti mielekkäitä.

Kokeilua varten luotiin virtuaalihuone Meeting Room, joka toimi kokeilun virtuaalisena koulutus- ja tapaamispaikkana. Tilassa pidettiin kokeilun loppureflektio, jossa projektit esiteltiin toisille. Lisäksi palautetta kerättiin opettajilta ja oppilailta sähköisten kyselyjen avulla.

Kokeilun tuloksena mallinnettiin prosessi arkkitehtimallin tuomisesta FVS-virtuaaliympäristöön sekä monipuolisia opettajien ja oppilaiden pedagogisia esimerkkejä alustan pilottikäytöstä virtuaalisena kouluympäristönä. Alustaa tullaan kehittämään eteenpäin käyttäjäpalautteen pohjalta erilaisissa projekteissa. Positiiviset kokemukset antoivat vahvistuksen, että on aika miettiä liiketoimintamallia alustan käyttöönotoksi virtuaalikouluna yksittäisen opetusryhmän, koulun ja kaupungin tasolla. – Virtuaalikoulu toimii erinomaisesti uuden opetussuunnitelman mukaisena projektin virtuaalisena kotipesänä ja pelillisenä oppimisympäristönä, vaikka fyysinen kotipesä olisi edelleen koulussa, toteaa Finpeda Oy:n CEO Pasi Mattila.

Kokeilun prosessista ja tuloksista voit lukea lisää oheisesta “white paper” -artikkelista: Virtuaalisen tilan hyödyntäminen oppimisympäristönä

Back To Top