skip to Main Content
Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto, rahoituksen on myöntänyt Uudenmaan liitto. Hanke on osa 6Aika-strategiaa.

Oppimisen uusi aika -kuvitusgrafiikka


Oppimisen uusi aika


6Aika: Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hanke vahvistaa oppimiseen sekä älykkäisiin fyysisiin ja virtuaalisiin oppimisympäristöihin liittyviä palveluita, tuotteita ja teknologioita kehittävien yritysten liiketoimintamahdollisuuksia. Hankkeen aikana kehitetään ratkaisuja ja järjestetään kokeiluja mm. digitaalisten työkalujen, VR- ja AR-teknologioiden, koulutus- ja oppimisanalytiikan, fyysisten oppimisympäristöjen sekä tuote- ja palvelukehitysympäristöjen tiimoilta.

Laajan kansallisen verkostomme ja monipuolisen kehittämis- ja kokeilutoimintamme avulla luomme uusia ratkaisuja yhdessä yritysten ja käyttäjien kanssa. Näin saamme uusia ratkaisuja tämän päivän oppimisympäristöihin sekä moderneja, käyttäjälähtöisiä oppimisympäristöjä tulevaisuuteen.

Tule mukaan! #oppimisenuusiaika on nyt.
Katso hankkeemme esittelyvideo!
Kehitystyömme kohteina ovatKoko kaupunki oppimisympäristönä ikoni
KOKO KAUPUNKI OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ
Fyysiset kohteet älykkäinä ja kestävinä oppimisympäristöinä ikoni
FYYSISET KOHTEET ÄLYKKÄINÄ JA KESTÄVINÄ OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ
Digitaaliset työkalut ja uudet teknologiat ikoni
DIGITAALISET TYÖKALUT JA UUDET TEKNOLOGIAT
Virtuaaliset oppimisympäristöt ja lisätty todellisuus ikoni
VIRTUAALISET OPPIMISYMPÄRISTÖT JA LISÄTTY TODELLISUUS
Oppimis- ja koulutusanalytiikka ikoni
OPPIMIS- JA KOULUTUSANALYTIIKKA
Tuote- ja palvelukehitysmpäristöt sekä TKI-infra ikoni
TUOTE- JA PALVELU- KEHITYSYMPÄRISTÖT SEKÄ TKI-INFRA


Ajankohtaista
Avoinna yrityksille juuri nyt
Yrityksille


Tarjoamme uusia liiketoimintamahdollisuuksia yrityksille, jotka kehittävät fyysisiin ja virtuaalisiin oppimisympäristöihin liittyviä palveluita, tuotteita ja teknologioita. Yritykset pääsevät kehittämään tuotteitaan yhdessä niiden käyttäjien eli oppilaiden, opiskelijoiden ja opettajien kanssa sekä tutkimus- ja kehittämisorganisaatioissa toimivien asiantuntijoiden kanssa. Järjestämme runsaasti kokeiluja sekä demonstraatioita eri sisällöillä ja menetelmillä mukana olevissa kaupungeissa (Helsinki, Espoo, Turku, Tampere, Oulu). Tarjoamme myös yritysvalmennuksia sekä tukea yritysten kansainvälistymiseen.
Kouluille


Aitiopaikka tulevaisuuden tuotteisiin ja palveluihin

Opettajat ovat keskeisessä roolissa yhteiskehittämisessä: he pääsevät aitiopaikalta näkemään, mikä kaikki on nykytekniikalla mahdollista ja vaikuttamaan, mihin suuntaan koulutusalan tuotteita kehitetään. Yhteiskehittäminen tarjoaa myös oppilaille ja opiskelijoille ainutlaatuisen mahdollisuuden päästä osallistumaan yritysten tuotekehitysprosesseihin ja tätä kautta tutustumaan yritysten arjen toimintaan.

Yhteiskehittämisen kautta jalostuneet tuotteet ja palvelut vastaavat paremmin opetuksen ja oppilaitosarjen tarpeisiin. Tulevaisuudessa kaupungit voivat hankkia entistä laadukkaampia ja pedagogisesti vaikuttavampia oppimisympäristöratkaisuja.


OTA YHTEYTTÄ


Mukana viisi kaupunkia ja kolme korkeakoulua

FORUM VIRIUM
HELSINKI
ESPOO


OULU
TAMPERE
TURKU
Oamk
TAMK
TAMK
TURUN AMK


Materiaalit

Seuraa somessa #oppimisenuusiaika:


facebooktwitterlinkedi